Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Nowej generacji oprogramowanie do statystycznej analizy danych i prognozowania

System do analizy danych wykorzystujący najnowsze modele statystyczne i numeryczne oparte o Machine Learning, AI i Sieci Neuronowe

 • - Twórz modele predykcyjne i odnajduj korelacje na swoich danych

 • - Korzystaj z ponad 70 mln strumieni danych dostępnych w ExMetrix

 • - Podejmuj decyzje menedżerskie w oparciu o najlepsze dane

ZOBACZ GOTOWE MODELE

Zobacz przykłady gotowych analiz

i przeglądaj dane oraz prognozy

PKB, EUR/USD, Miedź, Złoto i inne.

ZAMÓW DEMO SYSTEMU

Wybierz Model Prognostyczny

dla swojej firmy

 

Nasi klienci
Prasa o nas
Jak sprawdzają się nasze prognozy

Prognozy zanieczyszczenia powietrza dla miasta Krakowa

Prognozy dotyczą składowych SMOGU – PM2.5, PM10, BENZEN na kolejne 24godziny. Prognozy generowane są przez wimodele matematyczne uwzględniające między innymi dane pogodowe i dotychczasowe wyniki pomiarów zanieczyszczeń.
Modele prognostyczne zbudowane zostały przy zastosowaniu metod optymalizacyjnych z zakresu sztucznej inteligencji – sieci neuronowych.

Zawartość
baz danych

Przeglądaj zawartość baz danych. Szybko znajdź interesującą Cię zmienną. Twórz własne grupy danych do analizy. Porządkuj, grupuj i wyświetlaj dane według własnych potrzeb. Dołącz własne dane i zintegruj swoje bazy danych z danymi gospodarczymi i rynkowymi całego świata

 • Ponad 70 mln serii danych, baza stale rośnie
 • Import danych użytkownika
 • Grupowanie danych do modeli predykcyjnych

Dowiedz się więcej >
Analiza współzależności
między danymi

Odkryj relacje pomiędzy danymi. Zbadaj, czy interesujące Cię wielkości są powiązane z innymi wielkościami, określ siłę i charakter tych powiązań. Twórz zbiory danych powiązanych ze sobą.

 • Unikalne rozwiązania analityczne
 • Badanie współzależności liniowych i nieliniowych
 • Analiza widmowa danych

Dowiedz się więcej >
Prognozy

Stwórz prognozy interesujących Cię zjawisk i procesów gospodarczych, rynkowych demograficznych. Prognozuj parametry swojego biznesu - prognozy popytu, sprzedaży itd. Wybierz interesujące Cię wyprzedzenie prognoz i buduj modele o różnym stopniu złożoności.

 • Unikalne metody optymalizacji
 • Symulowane wyżarzanie
 • Sieci neuronowe

Dowiedz się więcej >
Prognozy
ExMetrix

Zapoznaj się z prognozami dotyczącymi kluczowych i często analizowanych procesów rynkowych i gospodarczych. Badaj przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji. Wykonuj analizy what-if.

 • Gotowe do użycia modele prognostyczne
 • Aktualne prognozy kluczowych rynków
 • Analiza what-if i tworzenie scenariuszy

Dowiedz się więcej >
ExMetrix

ExMetrix - dostarcza platformę, służącą do szeroko rozumianej eksploracji danych. Integracja potężnych zasobów baz danych i rozbudowanych narzędzi analitycznych umożliwia łatwe i szybkie przejście od olbrzymiej ilości pojedynczych danych do syntetycznie opisanej wiedzy ukrytej w tych danych . Po uzyskaniu dostępu do platformy, Użytkownik może przeprowadzać swoje własne badania i analizy oraz budować modele predykcyjne.

ExMetrix - analizuje dane na zlecenie Użytkownika. Mogą to być dane dostarczone przez Użytkownika, lub połączone zasoby danych Użytkownika oraz naszych baz. Budujemy i optymalizujemy modele różnych zjawisk ekonomicznych, demograficznych i rynkowych w tym modele o charakterze predykcyjnym.

ExMetrix - oferuje dostęp do naszych modeli, które prognozują podstawowe rynki i wskaźniki makroekonomiczne.

Szczegóły >
Zawartość baz danych

Przeglądaj zawartość baz danych. Szybko znajdź interesującą Cię zmienną. Twórz własne grupy danych do analizy. Porządkuj, grupuj i wyświetlaj dane według własnych potrzeb. Dołącz własne dane i zintegruj swoje bazy danych z danymi gospodarczymi i rynkowymi całego świata

Szczegóły >
Analiza współzależności pomiędzy danymi

Odkryj relacje pomiędzy danymi. Zbadaj, czy interesujące Cię wielkości są powiązane z innymi wielkościami, określ siłę i charakter tych powiązań. Twórz zbiory danych powiązanych ze sobą.

Szczegóły >
Prognozy

Stwórz prognozy interesujących Cię zjawisk i procesów gospodarczych, rynkowych demograficznych. Prognozuj parametry swojego biznesu - prognozy popytu, sprzedaży itd. Wybierz interesujące Cię wyprzedzenie prognoz i buduj modele o różnym stopniu złożoności. Analizuj scenariusze rozwoju sytuacji dla interesujących Cię zjawisk.

Szczegóły >
Prognozy ExMetrix

Zapoznaj się z prognozami dotyczącymi kluczowych i często analizowanych procesów rynkowych i gospodarczych. Badaj przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji. Wykonuj analizy what-if.

Szczegóły >