Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Analiza współzależności pomiędzy danymi

Odkryj relacje pomiędzy danymi. Zbadaj, czy interesujące Cię wielkości są powiązane z innymi wielkościami, określ siłę i charakter tych powiązań. Twórz zbiory danych powiązanych ze sobą.

Moduł analizy współzależności pozwala na identyfikację danych istotnie ze sobą powiązanych. Często okazuje się że zjawiska gospodarcze rynkowe czy społeczne powiązane są w sposób zupełnie nieoczywisty i dopiero analiza dotycząca olbrzymiej ilości danych umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie które czynniki mają pływ na analizowany proces lub zjawisko. Dzięki analizie współzależności dowiadujemy się czy i w jaki sposób zjawiska i procesy są ze sobą powiązane. oraz jakie są pomiędzy nimi przesunięcia w czasie.

W trakcie procesu szukania zmiennych podobnych możliwe jest ustawienie parametrów przeszukiwania dotyczących częstotliwości notowań oraz zakresu czasowego i zawartości tematycznej danych .
Można zatem sparametryzować proces przeszukiwania w taki sposób, aby wybrać tylko dane powiązane z konkretnym tematem ( np. stopa bezrobocia) , odpowiednio długo notowane, a następnie przekształcić wszystkie znalezione dane do określonego interwału czasowego( np. wszystkie dane przekształcamy w dane miesięczne).
Exploracja baz danych przy pomocy modułu analizy współzależności jest zatem czynnością szybką wygodną i dopasowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.