Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Najnowsza prognoza rozwoju pandemii COVID-19. W śląskim 44% zakażeń,w wielkopolskim 28%. Dotychczasowa sprawdzalność prognoz – 95.1%

Poziom restrykcji epidemiologicznych w Polsce został kolejny raz obniżony. Niestety o ile do tej pory obostrzenia były dość ściśle przestrzegane, o tyle ostatnio mamy z tym coraz większy problem. Sytuacja jednak w poszczególnych województwach różni się jeszcze dość mocno , ale jest bardziej wyrównana niż jeszcze kilka dni temu. W województwie śląskim liczba zakażeń w końcu dość wyraźnie spada. Niestety łódzkie i mazowieckie nadal dostarczają dość sporo nowych zakażeń i dla całej Polski dobowy wzrost…

Continue reading
Bez przestrzegania obostrzeń możliwe nawet 60 tys zakażeń – analiza „what-if”. Sprawdzalność prognozy ExMetrix – 95,9% »

Bez przestrzegania obostrzeń możliwe nawet 60 tys zakażeń – analiza „what-if”. Sprawdzalność prognozy ExMetrix – 95,9%

Kolejne dane spływające do ExMetrix na temat rozwoju epidemii w krajach, gdzie liczba codziennych zachorowań już spada pozwoliły ustalić, że spadek ten przebiega 1.5 – 2 razy wolniej niż wcześniejsze wzrosty. Fakt ten uwzględniony został w naszym modelu. Ponadto zamieszczamy analizy „what-if” o liczbie zakażeń , której można by się spodziewać, gdybyśmy nie przestrzegali obostrzeń. Ich poziom w Polsce został ostatnio obniżony. Po uwzględnieniu tego faktu pułap zachorowań sugerowany przez nasz model podniósł się o…

Continue reading
« Najnowsza prognoza rozwoju pandemii COVID-19. W śląskim 44% zakażeń,w wielkopolskim 28%. Dotychczasowa sprawdzalność prognoz – 95.1%
Nawet 8.8% ludzi może być zarażonych COVID-19. Liczba testów potrzebnych do wykrycia pozytywnego przypadku kluczowym wskaźnikiem oceny sytuacji w danym kraju »

Nawet 8.8% ludzi może być zarażonych COVID-19. Liczba testów potrzebnych do wykrycia pozytywnego przypadku kluczowym wskaźnikiem oceny sytuacji w danym kraju

Czy możliwe jest aby nawet 8.8% ludzi na świecie było zakażonych? Do tak mocnej tezy można dojść analizując dostępne dane o rozwoju choroby na świecie. Jaka część społeczeństwa może być zarażona? Islandia w której mieszka nieco ponad 341 tys. ludzi wykonała już (stan na 16 kwietnia 2020) 38,204 testów na obecność wirusa COVID-19. Oznacza to, że ten niewielki kraj zbadał już ponad 10% swojego społeczeństwa, stwierdzając obecność wirusa u 1,739 osób. Tak dużą próbkę można już…

Continue reading
« Bez przestrzegania obostrzeń możliwe nawet 60 tys zakażeń – analiza „what-if”. Sprawdzalność prognozy ExMetrix – 95,9%
Prognoza rozwoju Covid-19. Press release 15.04.2020 »

Prognoza rozwoju Covid-19. Press release 15.04.2020

Najnowsza aktualizacja modelu prognostycznego ExMetrix dla rozwoju Covid-19 wskazuje na minimalnie łagodniejszy wzrost liczby wykrywanych zakażeń. Związane jest to z aktualizacją modelu o dokładniejszą prognozę temperatury (pogoda będzie nieco lepsza niż wcześniej zakładano) oraz utrzymująca się na dość wysokim poziomie liczba testów potrzebna do wykrycia jednego zakażenia. obecnie w Polsce trzeba średnio wykonać 19 testów by był w nich jeden potwierdzony przypadek zakażenia co jest liczbą zbliżoną do statystyk w Korei Południowej na tym samym…

Continue reading
« Nawet 8.8% ludzi może być zarażonych COVID-19. Liczba testów potrzebnych do wykrycia pozytywnego przypadku kluczowym wskaźnikiem oceny sytuacji w danym kraju
9 tys. zakażeń i wyraźne zahamowanie w okolicy 15 kwietnia. Prognoza przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce – model ExMetrix. »

9 tys. zakażeń i wyraźne zahamowanie w okolicy 15 kwietnia. Prognoza przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce – model ExMetrix.

Z modelu opracowanego przez spółkę ExMetrix zajmującą się prognozowaniem gospodarczym i społecznym, wynika, że liczba osób zarażonych  w Polsce może wynieść około 9 tysięcy i powinna zostać osiągnięta w okolicach 20 kwietnia 2020. Model sugeruje zatem, że czas trwania epidemii w Polsce będzie nieco dłuższy niż w Chinach . Od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie około 48 dni, w Chinach było to około 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może…

Continue reading
« Prognoza rozwoju Covid-19. Press release 15.04.2020
Krach na rynkach światowych w świetle dotychczasowych prognoz ExMetrix. Szacowany wpływ dekoniunktury na polski PKB. »

Krach na rynkach światowych w świetle dotychczasowych prognoz ExMetrix. Szacowany wpływ dekoniunktury na polski PKB.

Wykonane do tej pory analizy i prognozy oraz informacje zebrane miedzy innymi w kontaktach z wieloma analitykami pozwalają na postawienie tezy, że obecna sytuacja w gospodarce światowej nie wynika jedynie z pandemii koronawirusa. Już od kilkunastu miesięcy pojawiały się ostrzeżenia o możliwości rozpoczęcia na rynkach spadków o dramatycznym przebiegu. Trudno jednak było sprecyzować, kiedy nastąpi początek tego procesu. Koronawirus niewątpliwie stanowi bodziec do pogłębienia i wydłużenia czasu trwania tej kryzysowej sytuacji. Korzystając z danych oraz…

Continue reading
« 9 tys. zakażeń i wyraźne zahamowanie w okolicy 15 kwietnia. Prognoza przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce – model ExMetrix.
Koronawirus – które kraje są zagrożone najbardziej? »

Koronawirus – które kraje są zagrożone najbardziej?

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych. W grupie wiekowej 80 plus najwięcej ludzi ciężko przechodzi zakażenie i w efekcie umiera. Poniższe tabele przedstawiają odsetek osób powyżej 80 roku życia w krajach Europy oraz krajach leżących na pograniczu Europy i Azji. Dla porównania zawarto także informacje dotyczące Chin i USA. (Źródło : EUROSTAT) Z zestawienia wynika, że najbardziej narażone są Grecja, Włochy , Niemcy, Portugalia i Hiszpania, gdzie odsetek osób 80 plus wynosi powyżej 6…

Continue reading
« Krach na rynkach światowych w świetle dotychczasowych prognoz ExMetrix. Szacowany wpływ dekoniunktury na polski PKB.
PKB dla Polski na rok 2020 – tym razem duża zgodność opinii. »

PKB dla Polski na rok 2020 – tym razem duża zgodność opinii.

PKB dla Polski na rok 2020 – tym razem duża zgodność opinii.Obecnie większość analityków zgadza się co do tego, że wzrost gospodarczy Polski pozostaje dość solidny ale w latach 2020 i 2021 ulegnie spowolnieniu w ślad za prywatnymi i publicznymi inwestycjami. Prawdopodobnie wyhamuje też wzrost konsumpcji prywatnej ponieważ wpływ nowych transferów socjalnych i obniżek podatków będzie zanikał. Oczekuje się ponadto, że globalny handel odnotuje niski wzrost, co zmniejszy dynamikę eksportu. Już obecnie dekoniunktura w Niemczech…

Continue reading
« Koronawirus – które kraje są zagrożone najbardziej?
Akcelerator KPT ScaleUP – dlaczego warto? »

Akcelerator KPT ScaleUP – dlaczego warto?

……………………………………………… Bardzo profesjonalni, pozytywni ludzie, którym naprawdę zależy na wspieraniu startup’ów. Pomijając kwestie dotyczące wsparcia finansowego ( co oczywiście jest istotne) , w ramach zjazdów organizowanych w trakcie trwania programu akceleracyjnego odbywają się ciekawe a co najważniejsze przydatne zajęcia. Szkolenia w zakresie sprzedaży, sprawozdań finansowych , aspektów prawnych czy komunikacji prowadzone przez bardzo kompetentne osoby. Mentoring z kolei umożliwia nawiązanie ciekawych biznesowych kontaktów. Zespół KPT – świetna atmosfera współpracy i bardzo kompetentni ludzie . I…

Continue reading
« PKB dla Polski na rok 2020 – tym razem duża zgodność opinii.
Czy krach na rynkach już blisko? – spełniają się prognozy ExMetrix z 16.03.2018. »

Czy krach na rynkach już blisko? – spełniają się prognozy ExMetrix z 16.03.2018.

Cytat z artykułu ExMetrix z dnia 16.03.2018 (https://pl.investing.com/analysis/czy-krach-na-rynkach-juz-blisko–prognoza-exmetrix-200220197): „Korzystając z danych oraz narzędzi do modelowania dostępnych na platformie ExMetrix i kierując się wskazówkami Rothbarda podjęliśmy próbę określenia, kiedy mogą powstać warunki sprzyjające wejściu w okres osłabienia koniunktury, szczególnie jeśli chodzi o indeks DJIa. Grafika 1 przedstawia nałożone na siebie wykresy 12- miesięcznych zmian procentowych produkcji przemysłowej, podaży pieniądza (agregat M3) i indeksu DJIa w USA. Przed obliczeniem 12-miesięcznych zmian wszystkie zmienne zostały wygładzone przy użyciu średniej rozmytej…

Continue reading
« Akcelerator KPT ScaleUP – dlaczego warto?
Kolejne szczyty notowań praw do emisji CO2. Sprawdzają się prognozy ExMetrix. »

Według modeli wykonanych przez ExMetrix, ceny energii w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat nadal będą rosły. ExMetrix przewiduje, że skala wzrostu wyniesie około 5%.Główny powód-boom na prawa do emisji CO2…

Model prognozujący indeks cen energii w Europie stworzony został na platformie ExMetrix przy wykorzystaniu sieci neuronowej. Okres uczenia modelu obejmował lata 2000-2015, okres testowy lata 2016 – do teraz, a okres bieżącej prognozy trwa do października 2020 r. Zmienne niezależne zastosowane w modelu zostały wybrane automatycznie przy wykorzystaniu mechanizmów selekcji dostępnych na platformie ExMetrix. Jednym z głównych czynników napędzających wzrosty cen energii jest jej zwiększone zużycie. Polska w związku z dynamicznie rozwijającą się gospodarką zużywała…

Continue reading
« Kolejne szczyty notowań praw do emisji CO2. Sprawdzają się prognozy ExMetrix.
Jutro bierzemy udział w „Let’s meet to talk about A.I. in Krakow #8”! »

Prognozy ExMetrix dotyczące wzrostu PKB w roku 2018 okazały się najbardziej trafne!

Rząd w założeniach do przyszłorocznego budżetu przyjął wzrost PKB na poziomie 3.8 proc. Prognozy ExMetrix są nieco wyższe 3.9 proc. Agencja Moody’s jest jeszcze bardziej optymistyczna w swoich przewidywaniach i szacuje dynamikę przyszłorocznego PKB na poziomie 4.2 proc. Warto zauważyć, że prognozy ExMetrix na rok 2018 opublikowane na początku tego roku – po odczytach dotyczących roku 2017 – wynosiły 4.6 proc i należały oprócz prognoz Moody’s do najwyższych. Prognozy ExMetrix okażą się najprawdopodobniej jednymi z najbardziej…

Continue reading
« ExMetrix rozpoczyna współpracę z Politechniką Śląską!
Od 2015 r. poziomy cen niektórych podstawowych artykułów spożywczych poszły mocno w górę. Najbardziej wzrosły ceny masła »

PKB dla Polski na rok 2019. Czy będzie znacznie gorzej?

Pojawia się coraz więcej prognoz PKB dla Polski na rok 2019. Mają one w zasadzie jedną wspólną cechę: sugerują, że będzie gorzej niż obecnie. Ale jak bardzo? Poniżej prezentujemy wstępną predykcję z modelu ExMetrix prognozującego na trzy półrocza w przód. Obejmuje ona zatem rok 2019. Z prognozy tej wynika zmniejszenie dynamiki PKB do 3.9%. To scenariusz bardziej optymistyczny nie tylko od przyjętego w założeniach do budżetu na rok 2019 (3.8%), ale i od prognoz generowanych…

Continue reading
« W polskiej szkole podstawowej zawód nauczyciela zdominowały kobiety, a w Meksyku średnio na jednego nauczyciela przypada 27 uczniów
W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadła o ponad połowę »

Liczba start-upów w Polsce rośnie, jednak koszty ich założenia są u nas czterokrotnie większe niż w krajach bałtyckich

Warszawa Mekką start-upów w Polsce. Stolica Polski skupia ich aż 25%. Wrocław plasuje się na drugim miejscu, jednak ilość start-upów jest tutaj dwa razy mniejsza niż w Warszawie. W Krakowie, Poznaniu i Trójmieście jest ich ponad 3 razy mniej. Koszty zakładania start-upów w Polsce nieznacznie spadły, jednak wciąż są dużo większe niż na przykład w Bułgarii, Rumunii czy Ukrainie. W naszym kraju nie widać poprawy pod względem przeznaczania procentu PKB na badania i rozwój. Plasujemy…

Continue reading
« Czy „tragedia” na Mundialu spowoduje wzrost gospodarczy?
Młodzi Polacy oraz osoby z wyższym wykształceniem najlepszymi klientami wirtualnych biur podróży »

Big Data – perspektywy, szanse, zagrożenia – w opinii prof. Włodzimierza Gogołka

Big Data jest w naszym zasięgu – jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, potrzebna jest wiedza i edukacja decydentów. ExMetrix: Sztuczna inteligencja jeszcze do niedawna stanowiła domenę futurystów i marzycieli. Dziś znajduje coraz większe zastosowania praktycznie w każdej dziedzinie. Coraz bardziej popularne stają się rozwiązania BIG DATA – czyli eksploracja olbrzymich baz danych opisujących otaczającą nas rzeczywistość. Działania te służą do znalezienia prawidłowości i związków występujących pomiędzy różnymi procesami. Często te powiązania i zależności…

Continue reading
« PKB dla Polski – najnowsza aktualizacja modeli ExMetrix. Optymizm w roku 2018. Im dalej tym gorzej.
Według wskaźnika Banku Światowego każdego roku 9 na 100 000 osób ginie na polskich drogach, co daje 3 5000 ofiar śmiertelnych w skali całego kraju »

Wśród analizowanych przez nas branż największe dysproporcje pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn występują w działalności finansowej i ubezpieczeniowej

W tej niechlubnej statystyce przodują Czechy, w których różnice pomiędzy uposażeniem kobiet i mężczyzn w branży finansowej i ubezpieczeniowej wynoszą aż 39,8%. Najlepiej sytuacja wygląda we Włoszech, gdzie zróżnicowanie to wynosi 18,1%. Polska nie wygląda w tym zestawieniu korzystnie. Różnice w zarobkach wynoszą u nas aż 30,4%. Mapa* poniżej obrazuje różnice płacowe między kobietami a mężczyznami w sektorze finansowym w krajach Europy. Wskaźnik ten (ang. Gender Pay Gap, GPG) określa różnicę między średnim wynagrodzeniem brutto…

Continue reading
« Bułgaria ma największy problem z przestępczością w Europie. Polska jednym z najspokojniejszych krajów.
Nie wylewaj waćpan wina »

Według modeli ExMetrix prawa do emisji CO2 nadal mocno w górę.

Silnych wzrostów na rynku praw do emisji CO2 ciąg dalszy. We wrzesniu 2017 opublikowaliśmy  model prognozujący w horyzoncie 6 – miesięcznym (do końca lutego 2018) który  wskazywał na możliwość kontynuacji rozpoczętej w kwietniu 2017 tendencji wzrostowej. ExMetrix – model 6-miesięczny dla praw do emisji CO2 , prognoza do końca lutego 2018: Obecnie (marzec 2018) douczony model prognozuje (do końca sierpnia 2018) kontynuację silnych wzrostów przy czym kurs w tym okresie moze wzróść nawet o 50%.…

Continue reading
« Kobiety w natarciu. Na Łotwie przypada najwięcej pań na 100 mężczyzn w całej Europie. Polska na 11. miejscu
Trendy cenowe w Polsce – drogi nabiał i ogrzewanie oraz sprzęt AGD, spadają ceny paliw i sprzętu komputerowego oraz telefonów »

Stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa od 10 lat!

Według danych Banku Światowego bezrobocie w Polsce jest najniższe od 10 lat. W grudniu 2007 r. wyniosło 9.6 proc., a na koniec zeszłego roku było to już 5.1 proc. Niedaleko na nam do Szwajcarii, gdzie bez pracy pozostaje 4.5 proc. Wskaźnik bezrobocia jest jeszcze niższy u Niemców. W grudniu ukształtował się na poziomie 3.8 proc. Dobrze wygląda sytuacja w Czechach, gdzie odsetek osób bez pracy sięga 3.4 proc. Na tle Unii Europejskiej także wypadamy nieźle.…

Continue reading
« PKB dla Polski w 2018 roku? Najnowsze modele ExMetrix potwierdzają optymizm. Prognoza +4,6% realna
Darmowe szkolenie z analizy współzależności przy użyciu ExMetrix. Automatyczna selekcja zmiennych część III – liczba miejsc ograniczona »

Nowe metody selekcji danych na platformie ExMetrix

Wprowadziliśmy dwie dodatkowe metody, umożliwiające znalezienie związków i podobieństw pomiędzy zmiennymi. Metody bazują na współczynniku korelacji liniowej, jednak ze względu na wprowadzone modyfikacje umożliwiają bardziej precyzyjne selekcjonowanie danych. Pierwsza metoda została nazwana „Korelacją z przedziałami” W przypadku tej metody – zakres czasowy badania miary podobieństwa jest dzielony na zdefiniowane przez Użytkownika przedziały. Warunkiem koniecznym do wybrania zmiennej jest spełnienie kryterium korelacyjnego w każdym z przedziałów. Zapobiega to sytuacjom, kiedy pożądane parametry współczynnika korelacji są uzyskiwane tylko…

Continue reading
« Darmowe szkolenie z analizy współzależności przy użyciu ExMetrix. Automatyczna selekcja zmiennych część III – liczba miejsc ograniczona
Darmowe szkolenie online z analizy współzależności przy użyciu ExMetrix – automatyczna selekcja zmiennych – liczba miejsc ograniczona »

Analiza uwarunkowań gospodarczych oraz regulacji prawnych w kontekście tworzenia nowych przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty oraz porównanie do sytuacji w Europie i na świecie.

Założenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów oraz dopełniania szeregu formalności urzędowych. W różnych krajach różny jest stopień zbiurokratyzowania procesu zakładania biznesu i różne są koszty z tym związane. Raport dotyczący trudności, które muszą być pokonane przez przyszłych przedsiębiorców oparliśmy na wskaźnikach publikowanych przez agendy międzynarodowe oraz krajowe. Korzystaliśmy między innymi z Banku Światowego, który publikuje szereg wskaźników dotyczących warunków założenia własnej działalności gospodarczej. Są to między innymi czas wymagany do założenia firmy wyrażony…

Continue reading
« W Polsce w 2017 r. urodziło się ponad 377 tys. dzieci. Niestety według prognoz Eurostatu w roku 2080 ilość ta może być o 30% mniejsza!!!
Ciuchy, wakacje, samochód – na to wydajemy 500+. Edukacja leży. »

Ciuchy, wakacje, samochód – na to wydajemy 500+. Edukacja leży.

Program 500+ jest realizowany od prawie dwóch lat. W bieżącym opracowaniu przeanalizujemy, jak wpłynął on na takie wskaźniki gospodarcze takie jak turystyka, motoryzacja, edukacja oraz sprzedaż odzieży. Turystyka Okazuje się że wprowadzenie 500+ spowodowało bardzo wyraźny wzrost wyjazdów turystycznych Polaków. Wzrost zanotowano zarówno w przypadku pobytów hotelowych jak również w tańszej opcji wakacyjnej – czyli na kempingach. Lipiec stanowi apogeum letnich wyjazdów. W lipcu roku 2016 liczba pobytów hotelowych w porównaniu z rokiem 2015, w…

Continue reading
« Analiza uwarunkowań gospodarczych oraz regulacji prawnych w kontekście tworzenia nowych przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty oraz porównanie do sytuacji w Europie i na świecie.
Przez ostatnie dwa lata ceny podstawowych produktów spożywczych rosły szybciej niż ogólny wskaźnik inflacji w Polsce! »

Czy można zbudować model prognostyczny na kryptowaluty? Mamy odpowiedź!

Kryptowaluta – co to takiego? Kryptowaluty są wirtualnym i rzeczywistym środkiem płatniczym, bazującym na kryptografii. Stanowią rozproszone systemy księgowe, które przechowują informacje o posiadaniu umownych jednostek. Są dostępne dla każdego użytkownika Internetu. To społeczność generuje internetową walutę. Komputery użytkowników stanowią węzły sieci P2P. Pieniądze są odpowiednio zaszyfrowane, stąd pierwszy człon nazwy „krypto”. Najpopularniejszą i jednocześnie najbardziej wartościową jest Bitcoin, ale znane są również Litecoin, Digitalcoin, Dogecoin, Ethereum i inne. Idea wolności. Główną niepowtarzalną cechą kryptowalut…

Continue reading
« Działalność badawczo-rozwojowa stale się rozwija. Liczba osób zatrudnionych w tej branży wzrosła w ciągu 15 lat o 25 %.
Hossa na rynku metali nieżelaznych do końca 2017. »

Hossa na rynku metali nieżelaznych do końca 2017.

Wyjątkowa zgodność modeli średnioterminowych. Wszystkie sugerują wzrosty kursów głównych metali nieżelaznych, dodatkowo wsparte prognozą dalszego osłabienia USD względem EURO. Przegląd historycznych i bieżących modeli ExMetrix. Pierwszy 6- miesięczny model dla miedzi wykonano w ExMetrix  w październiku 2016, na danych do 30.09.2016.  Model powstał przy kursie 210.50USD/lb (4694,5 USD/t – LME). Model prognozował silny wzrost kursu. Koniec ówczesnej prognozy to koniec lutego 2017. Kurs miedzi  na 28.02.2017 wyniósł 271.50USD/lb (5936 USD/t – LME). Publikacja prognozy miała…

Continue reading
« Czy można zbudować model prognostyczny na kryptowaluty? Mamy odpowiedź!
Ostatnie ćwierć wieku charakteryzowało się znacznymi zmianami w strukturze zatrudnienia. Najbardziej w tym czasie skurczył się sektor rolniczy. »

Nakłady na badania i rozwój (R&D) w kontekście procesów gospodarczych i społecznych w Polsce

Analizując poziom wydatków na badania i rozwój skupiliśmy się na ich związkach z parametrami gospodarczymi i demograficznymi w Polsce. W tym celu przeszukaliśmy bazę GUS pod kątem znalezienia procesów gospodarczych i społecznych , które zachowywały się podobnie jak nakłady na badania i rozwój. Jako miarę podobieństwa zastosowaliśmy współczynnik korelacji liniowej Pearsona. 1. INTERNET Okazało się , że istnieje bardzo mocne podobieństwo pomiędzy nakładami na badania i rozwój a dostępem do Internetu oraz aktywnością z nim…

Continue reading
« Jedzenie tradycyjne wciąż w cenie. Ryby i skorupiaki mniej popularne.
Co trzecia Polka decyduje się na założenie własnego przedsiębiorstwa. »

W Polsce zaledwie 1% PKB przeznaczany jest na badania i rozwój. To 2 razy mniej niż wynosi średnia europejska.

Jednym ze wskaźników rozwoju gospodarczego państwa jest wielkość inwestycji w średnio i długoterminowe przedsięwzięcia niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Zwykle przedsięwzięcia te są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Dane w tabeli poniżej są publikowane przez Eurostat i pokazują kapitał całkowity Venture (code VENTURE) wyrażony jako procent PKB (produkt krajowy brutto w cenach rynkowych). Venture Capital Investment (VCI) jest podzbiorem private equity przeznaczonego na inwestycje w spółki notowane na giełdzie i rozwijających nowe produkty…

Continue reading
« Problem głodu w Azji Południowej ciągle aktualny.
52 procent kobiet i 65 procent mężczyzn w Polsce to ludzie otyli. »

Analiza cykli gospodarczych i rynkowych na platformie ExMetrix

ExMetrix wprowadził do oferty analitycznej nowe, unikalne funkcje umożliwiające szukanie zależności i podobieństw na poziomie cykli występujących na rynkach kapitałowych i w procesach gospodarczych. Rynki oraz procesy gospodarcze poruszają się często w cyklach koniunkturalnych. Cykle te charakteryzują się różnym czasem trwania oraz różną wyrazistością. Na niektórych rynkach można zaobserwować bardzo wyraźne zjawiska cykliczne, na innych natomiast zjawiska te są słabo widoczne. Czas trwania cykli wynosi od kilkudziesięciu dni do kilkunastu – czy nawet kilkudziesięciu lat.…

Continue reading
« W Krakowie dysproporcja między liczbą kobiet i mężczyzn rośnie wraz z wiekiem…
Polska krajem bezpiecznym. Duży spadek liczby przestępstw. »

Modele ExMetrix dla GPW – po płytkiej korekcie wzrosty do lipca 2017.

Jak pisaliśmy w artykule z 11.01.2017 (https://pl.investing.com/analysis/dwa-niezale%C5%BCne-modele-sugeruj%C4%85-os%C5%82abienie-na-rynkach-kapita%C5%82owych-w-ii-k-200172058), dwa niezależnie wykonane modele ExMetrix wskazywały spójnie kierunek rozwoju sytuacji na rynkach akcji w perspektywie pięciomiesięcznej. Zarówno wykonany na bazie wskaźników cen model „inflacyjny” dla indeksu WIG20 jak i model indeksu S&P500 zbudowany na podstawie wydatków firm amerykańskich na reklamę sugerowały to samo, czyli wzrost w I kwartale, a następnie osłabienie koniunktury w II kwartale 2017 roku. Prognoza dla WIG20 opublikowana 11.01.2017 Prognoza Wig20 – obecnie (06.04.2017) Łatwo…

Continue reading
« Polska wciąż nieprzyjazna dla nowych przedsiębiorców…
Liczba mieszkań w największych miastach Polski rośnie ponad 2 razy szybciej niż w skali całego kraju. »

EuroUSD – sześciomiesięczne modele ExMetrix wskazują wzrost.

Na możliwość umocnienia euro w średnim terminie wskazuje coraz więcej sygnałów, przede wszystkim o znaczeniu fundamentalnym. Na razie kurs jeszcze tego nie potwierdza, ale jego prognozy wykonane ostatnio przy użyciu modeli ExMetrix – już tak. Dezaktualizacja takich wydarzeń jak wybory we Francji czy lepsze dane z USA przy równoczesnej podwyżce stóp procentowych w tym kraju, może spowodować wzrost popytu na  europejską walutę , a wówczas znajdzie to odbicie na wykresach notowań tej pary. Temu procesowi…

Continue reading
« Polska w budowie – w roku 2016 oddano 162 tys. mieszkań i liczba ta rośnie
„…bo ja jestem kobieta pracująca – żadnej pracy się nie boję” – sporo kobiet znajduje zatrudnienie w branży kosmicznej »

Enea, czyli energia z węgla wbrew przeciwnościom.

Grupa Kapitałowa Enea działa w branży elektroenergetycznej i jest głównym dostawcą energii dla zachodniej i północno-zachodniej części Polski. Nasze modele wskazują możliwy wzrost kursu w najbliższych miesiącach. W skład grupy wchodzą spółki zależne, m.in. LW Bogdanka (wydobycie węgla kamiennego), Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej), Enea Operator (dystrybucja) oraz Enea Oświetlenie (usługi oświetleniowe). Zarządza elektrownią Połaniec, która posiada jeden z największych bloków biomasowych na świecie. Enea generuje moc ze zróżnicowanych źródeł energii, takich jak: węgiel kamienny,…

Continue reading
« Liczba turystów przyjeżdżających do Polski spada natomiast coraz więcej Polaków spędza wakacje za granicą
Zaledwie 28 procent polskich internautów wykorzystuje Internet do grania i pobierania gier czy słuchania muzyki »

Hossa na rynku metali nieżelaznych z możliwą zadyszką w II kwartale 2017.

BIEŻĄCA SYTUACJA NA RYNKU WYBRANYCH METALI NIEŻELAZNYCH. CYNK Produkcja górnicza cynku w 2016 roku spadła o 1,8 procenta w porównaniu do roku 2015, głównie za sprawą redukcji w Australii, Indiach, Irlandii i Peru, której nie zrównoważył wzrost w Boliwii, Chinach i Federacji Rosyjskiej. Rośnie obawa, że dotychczasowi dostawcy cynku mogą mieć coraz większy problem z utrzymaniem podaży. Szacuje się,  że w 2017 roku może zniknąć ponad 1,2 mln ton rocznej produkcji cynku. To więcej niż…

Continue reading
« Badanie liczby osób przebywających na długotrwałym bezrobociu.
Coraz mniej ludzi na śląsku, choć społeczeństwo chętnie zamieszkuje zurbanizowane tereny »

Prognozowane scenariusze wzrostowe dla Ciechu i miedzi realizują się

Miesiąc temu w artykule z 21 grudnia pisaliśmy o coraz lepszych perspektywach Ciechu. Nasze modele przewidywały wyraźny wzrost kursu akcji tej spółki, który w momencie opublikowania artykułu wynosił 56,5 PLN za akcję. Notowania Ciechu zgodnie z prognozą naszych modeli realizują scenariusz wzrostu. Obecny kurs wynosi 62.7 PLN za akcję co oznacza, że od momentu naszej publikacji wzrósł on o 11%. W październiku 2016 na danych do 30.09.2016 powstał model dla miedzi w dwóch niezależnych wersjach,…

Continue reading
« Zatrważający procent afrykańskich szkół podstawowych bez prądu
Polacy nadal chętnie decydują się na przeprowadzkę za granicę »

Dwa niezależne modele sugerują osłabienie na rynkach kapitałowych w II kwartale 2017.

Zarówno wykonany na bazie wskaźników cen model „inflacyjny” dla indeksu WIG20 jak i model zbudowany na podstawie wydatków firm amerykańskich na reklamę sugerują to samo, czyli osłabienie koniunktury w II kwartale 2017 roku.   Model „inflacyjny” dla  WIG20. Od połowy 2013 roku do listopada 2016 mieliśmy w Polsce do czynienia z inflacją oscylującą w pobliżu zera. Równolegle rentowność obligacji skarbowych utrzymywała się na niskim poziomie. Od marca 2015 inflacja z poziomu -1.3 proc. zaczęła jednak rosnąć,…

Continue reading
« Miesięczne zarobki w Polsce 5 razy większe niż w Indonezji
Kobiety w Polsce żyją dłużej, jednak życie przeżywają w gorszej kondycji zdrowotnej niż mężczyźni »

Związek między gospodarką i reklamą, a rynek akcji – przykład USA.

Badanie relacji między wielkością i dynamiką gospodarki a wielkością i dynamiką wydatków reklamowych wydaje się uzasadnione. Wyniki tego typu badań umożliwiają  na przykład przewidywanie przyszłych tendencji w zakresie popytu na usługi reklamowe, finansowania mediów, kondycji  tzw. sektora kreatywnego, wzrostu gospodarczego. W mikroskali na ich podstawie zarządy przedsiębiorstw mogą podejmować decyzje o inwestowaniu w działania reklamowe, komunikacyjne lub rynkowe. W analizie relacji między gospodarką a reklamą podkreśla się znaczenie wpływających na nią uwarunkowań, jak czas, geografia,…

Continue reading
« Kraków dwa razy bardziej zanieczyszczony od Paryża
Tydzień na DAXie i Wig20 – 23.12.2016-30.12.2016 »

Tydzień na DAXie i Wig20 – 23.12.2016-30.12.2016

Zgodnie z oczekiwaniami poprzedni tydzień zarówno kontrakty na DAXa jak i na WIG20 zakończyły wzrostami. Jednak oczekiwania płynące ze wskazań modeli były w tym względzie większe dla DAXa  niż dla WIG20. Tymczasem kontrakty na indeks DAX wzrosły o 0.5%, zaś na WIG20 o 1,2%. Na bieżący, krótszy tydzień kończący rok 2016 wskazania dla kontraktów w przypadku obu indeksów są dość podobne i sugerują wyhamowanie tempa wzrostu do zera. Oznacza to stabilizację kursu w tym okresie.

Continue reading
« Związek między gospodarką i reklamą, a rynek akcji – przykład USA.
Coraz lepsze perspektywy CIECHU. »

Coraz lepsze perspektywy CIECHU.

Wzrost sprzedaży, zysku netto i kursu CIECHU prognozują modele ExMetrix na najbliższe dwa kwartały. Wykonano modelowanie wielkości produkcji. Wyniki zostały  wykorzystane do prognozy zysku netto. Z kolei obu prognoz użyto w celu sporządzenia projekcji kursu. Uzyskane wyniki są zbieżne z informacjami  dla inwestorów , pochodzącymi z samej spółki. Grupa CIECH, to kilka segmentów działalności.  Największy udział w przychodach daje segment sodowy, czyli produkcja sody kalcynowanej, soli  i sody oczyszczonej. W tym segmencie spółka notuje też…

Continue reading
« Tydzień na DAXie i Wig20 – 23.12.2016-30.12.2016
Tydzień na DAXie i Wig20 – 19.12.2016-23.12.2016 »

Tydzień na DAXie i Wig20 – 19.12.2016-23.12.2016

Wygląda na to, że na kontraktach na indeks DAX będziemy mieli jeszcze wzrosty. Inwestorzy są na razie nastawieni byczo . Trochę słabiej wygląda sytuacja na FW20, ale raczej oznacza spowolnienie tempa wzrostu, a niekoniecznie bardziej znaczące spadki kursu. Model tygodniowy dla FW20 na najbliższe sesje jeszcze daje wysokie wskazania. Bardziej niepokoi kolejny tydzień.

Continue reading
« Coraz lepsze perspektywy CIECHU.
Hossa na miedzi może jeszcze potrwać. »

Hossa na miedzi może jeszcze potrwać.

Modele ExMetrix przewidują dalszy wzrost cen miedzi. Wykonano model predykcyjny dotyczący cen miedzi oraz model zmian wartości cen miedzi. Wnioski płynące z obu modeli są zbieżne – rynek miedzi czeka hossa , która powinna trwać co najmniej kilka najbliższych miesięcy. Oszacowanie poziomu cen surowców na rok, czy nawet kilka miesięcy naprzód nie jest sprawą trywialną. Przypadek rynku miedzi nie jest tu odosobniony. Nawet wyspecjalizowane grupy badawcze, jak International Copper Study Group, mają z tym problem…

Continue reading
« Tydzień na DAXie i Wig20 – 19.12.2016-23.12.2016
Tydzień na DAXie i Wig20 – byle do FEDu »

Tydzień na DAXie i Wig20 – byle do FEDu

Wygląda na to, że na kontraktach na WIG20 do piątkowego posiedzenia FOMC będziemy mieli jeszcze wzrosty. Inwestorzy są niemal pewni, że na najbliższym posiedzeniu Fed, pierwszy raz od lat, podniesie stopy procentowe. Dla inwestorów równie ważna, a nieraz ważniejsza od samej zmiany stóp (bądź jej braku) jest treść i ton wypowiedzi członków FED  po posiedzeniu FOMC. Do tego dochodzą projekcje danych makro. To wszystko zdecyduje o reakcji rynków. Ze wskazań naszych modeli także wynika kluczowa…

Continue reading
« Hossa na miedzi może jeszcze potrwać.
Kolejna prognoza ExMetrix sprawdza się. Tym razem jest zgodna z indeksem S&P 500. »

Kolejna prognoza ExMetrix sprawdza się. Tym razem jest zgodna z indeksem S&P 500.

Niedawno opublikowaliśmy prognozę dotyczącą amerykańskiego indeksu S&P 500. Przewidywaliśmy wzrost w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Pomimo zawirowań w USA, które spowodował wybór Donalda Trumpa na prezydenta oraz klęski włoskiego premiera Matteo Renziego w referendum, nasza prognoza okazała się trafna. Z modelu wynika, że w najbliższym czasie w indeksie S&P 500 czekają nas kolejne rekordy, a szczegóły zawiera prezentacja.

Continue reading
« Tydzień na DAXie i Wig20 – byle do FEDu
S&P 500 – efekt Trumpa kreatorem nowych szczytów. »

S&P 500 – efekt Trumpa kreatorem nowych szczytów.

Indeks S&P 500 nie daje o sobie zapomnieć. Dołek Trumpa za nami,  przed nami  referendum we Włoszech i prawdopodobna podwyżka stóp FED. To czas najbliższy. W kwietniu 2017 – wybory we Francji. To wydarzenia , których finały mogą zaskoczyć rynki i wpłynąć na najważniejszy indeks amerykański. Póki co model ExMetrix dla tego indeksu wskazuje prawdopodobny wzrost w kilkumiesięcznej perspektywie. Sprzyjać temu mogą  zapowiedzi Donalda Trumpa , które w razie ich spełnienia powinny wpłynąć na wzrost…

Continue reading
« Kolejna prognoza ExMetrix sprawdza się. Tym razem jest zgodna z indeksem S&P 500.
Dziesięciokrotny wzrost produkcji energii odnawialnej w Polsce od roku 2000 »

Dziesięciokrotny wzrost produkcji energii odnawialnej w Polsce od roku 2000

Przy PKB nominalnym na poziomie 548 mld USD Polska emituje 302 mln ton CO2 (2014) . Emisja Francji, przy PKB  wysokości 2834 mld USD ( ponad pięciokrotnie większym niż PKB Polski) to 333 mln ton. Dlaczego emitujemy ponad 90% tego, co Francja? Oczywiście odpowiada za to struktura źródeł pozyskiwania energii. W Polsce głównym źródłem jest węgiel, a we Francji uran. Bardziej szczegółowe porównanie naszych krajów pod tym względem zawiera prezentacja. Czy w Polsce widać jednak…

Continue reading
« S&P 500 – efekt Trumpa kreatorem nowych szczytów.
Grupa CIECH-prognoza sprzedaży towarów i produktów wygenerowana przez ExMetrix dwa razy dokładniejsza niż konsensus rynkowy PAP »

Grupa CIECH-prognoza sprzedaży towarów i produktów wygenerowana przez ExMetrix dwa razy dokładniejsza niż konsensus rynkowy PAP

Platforma ExMetrix umożliwia analizę danych pochodzących z raportów okresowych publikowanych przez spółki giełdowe, w połączeniu z danymi o sytuacji na rynkach  i danymi gospodarczymi z całego świata. Jako przykład wykonaliśmy modele prognozujące na jeden i na dwa kwartały naprzód sprzedaż produktów i towarów GRUPY CIECH. Ostatnie pięć kwartałów służyło do przetestowania modeli. Dane z tego okresu były więc „niewidoczne” dla algorytmu obliczającego parametry modeli. Mimo to błąd popełniany w tych pięciu kwartałach  przez modele ExMetrix…

Continue reading
« Dziesięciokrotny wzrost produkcji energii odnawialnej w Polsce od roku 2000
Czy wskaźniki wyprzedzające wyprzedzają gospodarkę? »

Czy wskaźniki wyprzedzające wyprzedzają gospodarkę?

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury, w większości przypadków, rzeczywiście dają wczesne sygnały możliwej poprawy lub pogorszenia w gospodarce. Jednak co do kursów akcji, to raczej one same stanowić mogą taki wskaźnik. Nie oznacza to, że wskaźniki są dla inwestorów bezużyteczne. Służą przede wszystkim jako potwierdzenie trwałości kierunku, w którym poruszają się kursy akcji. Jeżeli wzrostom cen akcji towarzyszą wzrosty wskaźników wyprzedzających koniunktury, można zakładać, że hossa na giełdzie ma potwierdzenie w fundamentach gospodarki. Zbyt wysokie wartości wskaźników…

Continue reading
« Grupa CIECH-prognoza sprzedaży towarów i produktów wygenerowana przez ExMetrix dwa razy dokładniejsza niż konsensus rynkowy PAP
Lasy na świecie kurczą się. Ratunek nadchodzi z Chin. »

Lasy na świecie kurczą się. Ratunek nadchodzi z Chin.

Odpowiedzią na rabunkową gospodarkę leśną i spadek powierzchni lasów w Ameryce Południowej i Afryce jest ambitny projekt zalesiania Chin. Taki wniosek płynie z analizy danych publikowanych przez World Bank. Ogólna powierzchnia lasów świata wynosi obecnie 40 024 415 km² . Przeciętna lesistość w krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi  31%, a na 1 mieszkańca Ziemi przypada  0,60 ha lasu, tj. około 2,5 krotnie więcej niż w Polsce. Od 1990 roku powierzchnia lasów zmniejszyła…

Continue reading
« Czy wskaźniki wyprzedzające wyprzedzają gospodarkę?
Kiepskie uczelnie produkują bezrobotnych magistrów. »

Kiepskie uczelnie produkują bezrobotnych magistrów.

Uczelnie „produkują” mnóstwo magistrów, którzy w ostatnich latach mieli coraz większe kłopoty na rynku pracy. Taki wniosek można wysnuć z analizy struktury populacji bezrobotnych w Polsce. Zjawisko niedopasowania pomiędzy kierunkami studiów a realnymi potrzebami gospodarki w znacznie większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Czy jest szansa na odwrócenie tych niekorzystnych tendencji ? W ostatnich latach można zaobserwować pierwsze symptomy zmiany na lepsze – szczególnie wśród męskiej części populacji. Od 1999 roku nieustannie rośnie odsetek bezrobotnych…

Continue reading
« Lasy na świecie kurczą się. Ratunek nadchodzi z Chin.
Studenci w Polsce, a ceny alkoholu – znajdź związek. »

Spada liczba studentów w Polsce.

Niż demograficzny powoli daje znać o sobie. Między innymi tym, że od 2009 roku ubywa w Polsce studentów. W ślad za tym maleje liczba szkół wyższych, przede wszystkim niepublicznych, ponieważ z nich głównie rezygnują studenci. Sytuacja wygląda zatem niewesoło. Na przekór tym smutnym tendencjom studenci nadal uchodzą za ludek na ogół radosny i zabawowy, choć z drugiej strony tzw. „wiecznych studentów” prawie już nie ma. Niektóre dane liczbowe wydają się jednak to potwierdzać , że…

Continue reading
« Studenci w Polsce, a ceny alkoholu – znajdź związek.
Obiecujące modele – 4 – DAX »

Obiecujące modele – 4 – DAX

Kolejny model z cyklu ExMetrix – obiecujące modele,  to indeks DAX w horyzoncie jednego tygodnia. Zgodność kierunków zmian kursu i zmian prognozy w 28-tygodniowym okresie testowym wyniosła 75%. Dopasowanie poziomu pozostawia nieco do życzenia.  Inne  modele zobaczyć można na naszej platformie (okres prognozy -po zalogowaniu na platformie ExMetrix).

Continue reading
« Spada liczba studentów w Polsce.
Zmienne wyprzedzające indeks DAX o tydzień. »

Obiecujące modele-3- ZŁOTO

Trzecim modelem z cyklu ExMetrix – obiecujące modele,  jest złoto w horyzoncie sześciomiesięcznym. Uzyskaliśmy model o bardzo dobrej zgodności kierunków zmian kursu w dwunastomiesięcznym okresie testowym . Dopasowanie poziomu bywa bardziej precyzyjne.  Inne nasze modele zobaczyć można na naszej platformie (okres prognozy -po zalogowaniu na platformie ExMetrix).

Continue reading
« Zmienne wyprzedzające indeks DAX o tydzień.
Obiecujące modele-2- ROPA NAFTOWA »

Złoto – remedium na kryzys.

Prawie połowa wydobytego do tej pory na świecie złota, to obecnie biżuteria(86 tys.ton). Ponadto mamy oficjalne rezerwy, prywatne inwestycje i produkcję przemysłową. Poziom podaży złota zależy od wielu czynników,ale główną rolę odgrywa sytuacja na rynkach finansowych. Gdy  ryzyko nagle wzrasta,a sytuacja postrzegana jest jako początek kryzysu, rośnie nagle popyt na złoto, traktowane, podobnie jak obligacje, jako bezpieczna lokata. Rosną rezerwy inwestorów indywidualnych i funduszy. Jednak gdy kryzys się przedłuża, wielu posiadaczy złotych precjozów zmuszonych jest…

Continue reading
« Obiecujące modele-2- ROPA NAFTOWA
Rosyjskie rezerwy testują dno. »

Rosyjskie rezerwy testują dno.

O tym, że Rosja surowcami stoi wiadomo nie od dziś. Że soją pozycję monopolisty lubi wykorzystywać do celów politycznych – również. Ale ta zasobność bywa problemem, gdy „usypia” aktywność posiadacza zasobów i powoduje, że w sprawach  rozwoju innych dziedzin podąża on po linii najmniejszego oporu. Gdy wbrew oczekiwaniom popyt na surowce energetyczne zmalał ,choćby za sprawą amerykańskiego gazu łupkowego, Rosja (ale też inne kraje surowcowe) wpadła w pewnym sensie we własne sidła: to, co długo…

Continue reading
« Złoto – remedium na kryzys.
Kanada silnie powiązana z rynkiem naftowym. »

Kanada silnie powiązana z rynkiem naftowym.

Ropa naftowa, podobnie jak gaz ziemny, jest surowcem wykorzystywanym w wielu dziedzinach i gałęziach gospodarki. Jest przede wszystkim używana do wytwarzania paliw, ale spektrum jej zastosowań jest ogromnie szerokie. Oddziałuje silnie na całe gospodarki wielu krajów. Niektóre z nich, jak Kanada czy USA są wyjątkowo mocno związane z rynkiem ropy. Mniej oczywisty jest z kolei związek z rynkiem metali nieżelaznych. Oto przykłady powiązań.

Continue reading
« Rosyjskie rezerwy testują dno.
Gaz ziemny w ślad za AgJunction Inc »

Gaz ziemny w ślad za AgJunction Inc

Gaz ziemny jest surowcem wykorzystywanym w wielu dziedzinach  . Ma też wiele zastosowań. Głównie jako surowiec energetyczny, ale także surowiec w branży chemicznej, do otrzymywania wodoru,czy amoniaku. Ten ostatni związek stosowany jest następnie w produkcji nawozów sztucznych. Ta różnorodność zastosowań powoduje, że z ceną gazu powiązane jest szerokie spektrum zmiennych  analizowanych przez ExMetrix. Oto przykłady….

Continue reading
« Kanada silnie powiązana z rynkiem naftowym.
Hong Yi Fiber Ind Co wyprzedza PKN Orlen »

Obiecujące modele-1- KGHM

W cyklu ExMetrix – obiecujące modele będziemy pokazywać rezultaty działań na platformie, obejmujących przeszukiwanie baz danych dla znalezienia zmiennych wyprzedzających swym zachowaniem przebieg badanego zjawiska oraz budowanie na tej podstawie modeli predykcyjnych. Zaczniemy od modelu dla kursu KGHM Polska Miedź o horyzoncie sześciomiesięcznym. Uzyskaliśmy model o bardzo dobrej zgodności kierunków zmian kursu w dziewięciomiesięcznym okresie testowym….. Zobaczcie też inne nasze modele (okres prognozy -po zalogowaniu na platformie ExMetrix).

Continue reading
« Hong Yi Fiber Ind Co wyprzedza PKN Orlen
KGHM podąża za DB Agriculture Long ETN »

KGHM podąża za DB Agriculture Long ETN

W bazach danych analizowanych na platformie ExMetrix poszukujemy  zmiennych opisujących interesujące nas zjawiska. Najlepiej z wyprzedzeniem czasowym. Modele budowane w ExMetrix „kochają ” takie zmienne. Postanowiliśmy prezentować takie związki danych, ponieważ oprócz powiązań dość oczywistych, znajdujemy też „oczywiste inaczej”. Niektóre wyjaśnić można w procesie dedukcji. Inne nie poddają się wyjaśnieniom. Zresztą zobaczcie przykład KGHM ……….

Continue reading
« Obiecujące modele-1- KGHM
Frank przed i po albo historia czarnorynkowa. »

Frank przed i po albo historia czarnorynkowa.

15 stycznia 2015 roku, w którym frank szwajcarski umocnił się względem innych walut od kilku do kilkudziesięciu procent, nazwano już czarnym czwartkiem (jednym z kilku znanych czarnych dni w historii światowych rynków). Gwałtowna zmiana kursów wymiany została wywołana przez decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego, który ogłosił odejście od polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Spowodowało to panikę na rynkach i  silne spadki notowań większości walut  względem CHF. Frank szwajcarski jest uważany za  bezpieczną…

Continue reading
« KGHM podąża za DB Agriculture Long ETN
Świat się kończy,czyli Polacy zamożniejsi od Niemców. »

Świat się kończy,czyli Polacy zamożniejsi od Niemców.

To nie żart, propagandowa manipulacja, ani kreatywna statystyka.  Okazuje się, że majątek netto przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce wyniósł w 2014 roku 61700 EUR. Tymczasem w Niemczech wartość ta wyniosła 51400 EUR.  Na pierwszy rzut oka te dane przeczą naszej podstawowej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Jak zatem wyjaśnić ten paradoks?  Otóż pamiętać należy o tym, że głównym składnikiem majątku, decydującym o łącznej majętności gospodarstwa domowego jest nieruchomość stanowiąca główne miejsce zamieszkania (o ile dane gospodarstwo…

Continue reading
« Frank przed i po albo historia czarnorynkowa.
GMO a sprawa polska »

GMO a sprawa polska

Na świecie już 83 procent soi i 75 procent bawełny uzyskuje się w uprawach odmian genetycznie zmodyfikowanych.Tymczasem w Polsce 65 procent ankietowanych przez CBOS, na pytanie, czy  należy w naszym kraju zakazać uprawiania GMO,odpowiada „tak” lub „raczej tak”. Czy to przejaw zacofania, czy uzasadnionych obaw?   Na to pytanie będzie można odpowiedzieć  dopiero wtedy, gdy dowiemy się jaki jest faktyczny, długofalowy wpływ  żywności modyfikowanej  na organizm człowieka, a upraw GMO na środowisko.  Za początek komercyjnej…

Continue reading
« Świat się kończy,czyli Polacy zamożniejsi od Niemców.
GMO na świecie-nie taki diabeł straszny »

GMO na świecie-nie taki diabeł straszny

Pierwszy spadek powierzchni upraw transgenicznych w historii. Ameryka jednak GMO się nie boi. Według międzynarodowej organizacji biotechnologicznej ISAAA, ogólna powierzchnia upraw genetycznie modyfikowanych w 2015 r. spadła w stosunku do 2014 r. ze 181,5 mln ha do 179.7 mln ha. Raczej jednak nie ze strachu przed genetycznymi manipulacjami. W USA, gdzie żywności zmodyfikowanej produkuje się najwięcej, konsumenci dopiero na 8 miejscu wśród cech dobrej żywności stawiają „wolność od GMO”. Zatem co to jest GMO?  Genetically…

Continue reading
« GMO a sprawa polska
Quinoa-złoto Inków albo efekt motyla. »

Quinoa-złoto Inków albo efekt motyla.

Superfood z Andów, który mógłby wyżywić świat.  Czy jedna  publiczna wypowiedź  może mieć poważne , a przede wszystkim nieoczekiwane konsekwencje o międzynarodowym zasięgu?  Czy śniadanie telewizyjnej gwiazdy  ma coś wspólnego z problemami w zaprowiantowaniu niektórych plemion Ameryki Południowej?  Otóż ma i to sporo. Łącznikiem tych zdarzeń jest roślina. A konkretnie pseudozboże o nazwie quinoa.Quinoa, podobnie jak gryka i amarantus, należy do grupy tzw. pseudozbóż, czyli roślin wytwarzających nasiona bogate w skrobię, lecz nie będących zbożami.Quinoa jest…

Continue reading
« GMO na świecie-nie taki diabeł straszny
ISIS- kto wspiera kalifat terroru? »

ISIS- kto wspiera kalifat terroru?

Od dłuższego czasu sprawa terroru rozprzestrzeniającego się za sprawą tzw. Państwa Islamskiego” nie schodzi z czołówek  niemal wszystkich mediów. Działania i poglądy rodem ze średniowiecza budzą oburzenie opinii publicznej na świecie. W broszurze pt. „Pytania i odpowiedzi w sprawie niewolników i pojmanych” ( Su’al wa-Jawab fi al-Sabi wa-Riqab) departament wiary tzw.Państwa Islamskiego wylicza zasady postępowania dla tzw.”wojowników dżihadu”.Dozwolone  jest bicie, uprawianie seksu oraz sprzedawanie pojmanych kobiet nie-muzułmanek. Zasady te dotyczą również młodych dziewczynek. Odkąd Państwo Islamskie…

Continue reading
« Quinoa-złoto Inków albo efekt motyla.
Data Mining, a sen rosyjskiego niedźwiedzia. »

Data Mining, a sen rosyjskiego niedźwiedzia.

  Że Rosja się zbroi, wiadomo nie od dziś. Że jest krajem bogatym w surowce – również. Czy te dwa fakty mają związek? Aby bliżej przyjrzeć się sytuacji uruchomiliśmy naszą dataminingową maszynerię i przeprowadziliśmy analizę baz danych światowych w celu znalezienia bardziej i mniej oczywistych związków pomiędzy ropą naftową, a rosyjską wojskowością. Rynek ropy naftowej zachowuje się w ostatnich latach bardzo dynamicznie . Od końca lat 90’tych aż do kryzysu roku 2008 ceny ropy biły kolejne…

Continue reading
« ISIS- kto wspiera kalifat terroru?
Europa nie dla wszystkich »

Europa nie dla wszystkich

Jak powstrzymać inwazję emigrantów na Europę? Dziś w zasadzie można mówić o dwóch obszarach działań w tej sprawie. Pierwszy – to wpłynięcie na pierwotną przyczynę tego stanu rzeczy, czyli na uregulowanie sytuacji w Syrii. W grudniu 2015 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ uzgodniła plan procesu pokojowego zakładającego utworzenie w ciągu 6 miesięcy rządu przejściowego (złożonego z przedstawicieli obecnych władz i opozycji), stworzenie ram dla uchwalenia nowej konstytucji oraz doprowadzenie do wyborów w przeciągu najbliższych 18 miesięcy.Na…

Continue reading
« Data Mining, a sen rosyjskiego niedźwiedzia.
Polacy w czołówce najbardziej zorientowanych »

Polacy w czołówce najbardziej zorientowanych

Swego czasu, w ramach przystosowań do warunków zewnętrznych Polacy wytworzyli w sobie zdolność odnajdywania prawdy ukrytej pod płaszczem propagandowych bajek.Umieli błyskawicznie odczytać aluzję. Szczególną celnością spostrzeżeń na otaczający, dynamicznie zmieniający się świat wykazywał Stefan Kisielewski. Realizm, brak dogmatycznego myślenia, niezależność poglądów i humor cechowały jego wypowiedzi. Także dzisiaj możemy cytować Kisiela pełnymi garściami punktując rozmaite rodzące się patologie już w czasach nam współczesnych. U Kisiela ośmieszanie anomalii i krzywizn naszego życia nie miało na celu…

Continue reading
« Europa nie dla wszystkich
Byłem przybyszem »

Byłem przybyszem

Czy trudno przyjąć u siebie obcych? Niejednokrotnie tak, zwłaszcza, gdy na okazaną życzliwość odpowiadają niczym nie uzasadnioną agresją. Czy Europa ma się dziś czego obawiać? Na pewno. Potrzebna jest mądra , a przede wszystkim skuteczna polityka migracyjna, która pogodzi idee humanizmu z twardą rzeczywistością. Ważna będzie na pewno współpraca UE z Turcją w dziedzinie uszczelniania granic UE, a także pomoc uchodźcom już poza granicami UE, by ograniczyć ich napływ do Europy. Oczywiście najważniejsze, a zarazem…

Continue reading
« Polacy w czołówce najbardziej zorientowanych
Data mining – pełne zaskoczenie »

Data mining – pełne zaskoczenie

Czym jest data mining? Proces ten pozwala na odkrywanie  pewnych związków i regularności zachodzących między danymi, które nie są ani wyraźne,ani oczywiste. I to nie tylko dlatego, że analizowane dane charakteryzują się zarówno znaczną objętością, jak i często również  wielowymiarowością.Także dlatego, iż wykorzystując i łącząc metody analiz pochodzące z różnych dziedzin, jak np. statystyka i sztuczna inteligencja, pozwala na formułowanie problemów, z którymi każda z tych metod oddzielnie nie potrafiłaby sobie poradzić. Pomimo, że odpowiedzi,…

Continue reading
« Byłem przybyszem
Homo reticulus – Człowiek sieciowy »

Homo reticulus – Człowiek sieciowy

Kiedy mamy tzw. węzły i linie oraz ideę jak połączyć te węzły przy pomocy linii w jedną całość — mamy sieć. Opanowana przez Homo reticulus zdolność dostrzegania różnego rodzaju relacji sieciowych w otaczającej go rzeczywistości jest przez niego w ostatnich latach intensywnie wykorzystywana. Widać to również w dziedzinie sieci telefonii komórkowej. Do światowych potentatów chce na przykład dołączyć Google , który planuje uruchomienie własnej sieci komórkowej w ramach Project Nova. Szykuje się więc do poważnej…

Continue reading
« Data mining – pełne zaskoczenie
Złote komórki »

Złote komórki

Całe wydobyte dotąd na świecie złoto szacuje się na 176 tysięcy ton. Jest to biżuteria, oficjalne rezerwy, prywatne inwestycje i produkcja przemysłowa. Na rynek napływa kruszec z obiegu pierwotnego(kopalnie złota) oraz wtórnego. Światowa Rada Złota (WGC) i The Boston Consulting Group szacują, że w latach 1995-2014 złoto z wtórnego obiegu odpowiadało średnio za jedną trzecią całkowitej podaży kruszcu. Poziom podaży złota z odzysku zależy od wielu czynników. W 1999 roku recykling odpowiadał za 19 proc.…

Continue reading
« Homo reticulus – Człowiek sieciowy