Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Przykład praktyczny i filmy ze szkoleń

Prognoza makro

Krok 1 – szukanie danych w oparciu o które budowany będzie model

Krok 2 – tworzenie modelu


Krok 3 – Korzystanie z modelu – uwzględnianie bieżących odczytów do generowania nowych prognoz

Filmy ze szkoleń

Szukaj złota z ExMetrix

Szukaj złota z ExMetrix -podejście bardziej fundamentalne

Szukaj złota z ExMetrix -podejście bardziej fundamentalne i nieco eksperckie