PKB dla Polski na rok 2019. Czy będzie znacznie gorzej? Wrzesień 3, 2018 – Posted in: analizy, posty

Pojawia się coraz więcej prognoz PKB dla Polski na rok 2019. Mają one w zasadzie jedną wspólną cechę: sugerują, że będzie gorzej niż obecnie. Ale jak bardzo? Poniżej prezentujemy wstępną predykcję z modelu ExMetrix prognozującego na trzy półrocza w przód. Obejmuje ona zatem rok 2019. Z prognozy tej wynika zmniejszenie dynamiki PKB do 3.9%. To scenariusz bardziej optymistyczny nie tylko od przyjętego w założeniach do budżetu na rok 2019 (3.8%), ale i od prognoz generowanych obecnie przez wiele instytucji:

Dynamika PKB w kolejnych trzech półroczach według najnowszego modelu ExMetrix (aktualne dane wejściowe, reestymowane parametry strukturalne) wygląda następująco:

Z odczytów z tego modelu możemy ustalić również spodziewany w tej chwili poziom PKB dla Polski w roku 2018, który jest nieco wyższy niż szacowany i opublikowany przez nas w grudniu 2017 (4.4%) – wynosi 4.65%

Poniżej przypominamy nasze dotychczasowe publikacje oszacowań PKB, także na tle oszacowań publikowanych w tych samych okresach przez inne podmioty.

Prognoza obejmująca pierwsze półrocze 2019. Publikacja – maj 2018.

Prognoza na rok 2018 opublikowana w grudniu 2017 r. Dla porównania – prognozy innych podmiotów publikowane w listopadzie i grudniu 2017 r.

Oczekiwana dynamika PKB z modelu prognozującego na trzy półrocza w przód – publikowana w grudniu 2017 r.

Na koniec porównanie naszych prognoz na lata wcześniejsze z innymi oszacowaniami:

« W polskiej szkole podstawowej zawód nauczyciela zdominowały kobiety, a w Meksyku średnio na jednego nauczyciela przypada 27 uczniów
W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadła o ponad połowę »