Prognozy ExMetrix dotyczące wzrostu PKB w roku 2018 okazały się najbardziej trafne! Wrzesień 28, 2018 – Posted in: analizy, posty

Rząd w założeniach do przyszłorocznego budżetu przyjął wzrost PKB na poziomie 3.8 proc. Prognozy ExMetrix są nieco wyższe 3.9 proc. Agencja Moody’s jest jeszcze bardziej optymistyczna w swoich przewidywaniach i szacuje dynamikę przyszłorocznego PKB na poziomie 4.2 proc.

Warto zauważyć, że prognozy ExMetrix na rok 2018 opublikowane na początku tego roku – po odczytach dotyczących roku 2017 – wynosiły 4.6 proc i należały oprócz prognoz Moody’s do najwyższych.

Prognozy ExMetrix okażą się najprawdopodobniej jednymi z najbardziej trafnych – po trzech kwartałach 2018 szacowany poziom na cały rok wynosi 5 proc.

Przewidywania innych instytucji i agencji były znacznie niższe. Agencja #Fitch na przykład szacowała wzrost na poziomie 3.9 proc, #BankŚwiatowy 4 proc, #OECD 4,2 proc a #KomisjaEuropejska 4.3 proc.

« ExMetrix rozpoczyna współpracę z Politechniką Śląską!
Od 2015 r. poziomy cen niektórych podstawowych artykułów spożywczych poszły mocno w górę. Najbardziej wzrosły ceny masła »