Sytuacja na rynku pracy: Młode mężatki coraz częściej decydują się na rozwój zawodowy niż na urodzenie dziecka Listopad 16, 2018 – Posted in: lifestyle, posty

Polskie społeczeństwo nadal jest tradycyjne. Dzieci zwykle pojawiają się rok po zawarciu małżeństwa. Widać to doskonale podczas analizy danych publikowanych przez Eurostat. Wskaźnik urodzeń jest bardzo mocno skorelowany z ilością zawartych małżeństw, a przesunięcie czasowe pomiędzy tymi danymi wynosi rok.

Ciekawi fakt, iż ilość urodzonych dzieci w związkach pozamałżeńskich jest mocno związana z ilością rozwodów. Jeszcze ciekawsze jest przesunięcie czasowe pomiędzy tymi zjawiskami. Liczba rozwodów wyprzedza o rok liczbę dzieci rodzących się w związkach pozamałżeńskich. Wnioski pozostawiamy czytelnikom.

Przy pomocy automatycznej selekcji zmiennych odkryliśmy kilka ciekawych powiązań.

Wyniki analizy korelacyjnej na platformie ExMetrix

W ostatnich latach wraz z rozwojem rynku pracy i mocnym spadkiem bezrobocia decyzja o urodzeniu dzieci wydaje się być przesuwana. Widać to dokładnie podczas analizy wskaźnika urodzeń w porównaniu do stopy bezrobocia. Obydwa zjawiska mocno spadają od 2012 roku.

Sytuacja zmiany priorytetów odnośnie posiadania dzieci dotyczy głównie związków małżeńskich. Relacje pomiędzy ilością urodzeń w związkach pozamałżeńskich nie jest aż tak wyraźnie związana z kondycją rynku pracy.

Sara Świerczek

« Jutro bierzemy udział w „Let’s meet to talk about A.I. in Krakow #8”!
Afera GetBack wstrząsa rynkiem funduszy. Z funduszy inwestycyjnych wyparowało 8 mld złotych »