W polskiej szkole podstawowej zawód nauczyciela zdominowały kobiety, a w Meksyku średnio na jednego nauczyciela przypada 27 uczniów Wrzesień 7, 2018 – Posted in: lifestyle, posty

W tym tygodniu rozpoczął się kolejny rok szkolny. Przedstawiamy kilka ciekawych statystyk dotyczących szkolnictwa w Polsce i na świecie.

Kobiety rządzą

W Polsce zawód nauczyciela w szkole podstawowej został całkowicie zdominowany przez kobiety. Według danych Banku Światowego w 2016 roku ponad 85 procent pracowników stanowiły panie. Polska nie jest jednak odosobnionym przypadkiem. Podobne zjawisko występuje w wielu krajach świata, tj. Niemczech (87 procent kobiet), Holandii (86,69 procent), Jamajce (90 procent) czy Kazachstanie (96,6 procent). Więcej danych na mapie poniżej. Ograniczyliśmy się tylko do tych krajów, gdzie odsetek nauczycielek szkół podstawowych przekracza 80 procent.

Prawie 30 uczniów na jednego nauczyciela

Znaleźliśmy też ciekawe statystyki dotyczące średniej liczby pierwszoklasistów w klasie rozumiane jako liczba uczniów w sali szkolnej.* Według danych OECD za rok 2015 w Polsce i w Finlandii to 19,1. U Niemców średnia wynosi 20,7, a we Francji 23. Najliczniejsze klasy zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (27), Japonii (27,3), Izraelu (27,7) i Chile (28,2).

Interesujące są też inne statystyki opisujące, ilu średnio uczniów przypada na jednego nauczyciela.* W Polsce liczba ta wynosi 11,1. Jest to jedna z mniejszych wartości wśród krajów badanych przez OECD. Więcej pracy mają nauczyciele w Wielkiej Brytanii (średnia wynosi 18,4) Czechach (19), Chile (20,9) czy Meksyku (26,9).

*Dane dotyczą zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych

Sara Świerczek

« Od 2015 r. poziomy cen niektórych podstawowych artykułów spożywczych poszły mocno w górę. Najbardziej wzrosły ceny masła
PKB dla Polski na rok 2019. Czy będzie znacznie gorzej? »