Zaloguj się Wypróbuj za darmo


Metody prognozowania wysokości stężeń zanieczyszczeń powietrza zastosowane w prognozach godzinowych ExMetrix.

Wykorzystujemy modele statystyczne analizy szeregów czasowych metodą symulowanego wyżarzania i sieci neuronowe.
Bazują one na związku pomiędzy mierzoną imisją zanieczyszczeń a warunkami meteorologicznymi (jawnym- symulowane wyżarzanie, niejawnym – sieci neuronowe).
Wiążą prognozę stężeń zanieczyszczeń ze stężeniami zmierzonymi w godzinach poprzedzających prognozę oraz prognozowanymi warunkami meteorologicznymi.
Równania prognostyczne dla symulowanego wyżarzania przygotowuje się a sieć neuronową uczy się w oparciu o historyczne pomiary meteorologiczne i dane imisyjne.
Obliczenia wykonywane są w oparciu o godzinowe dane o emisji zanieczyszczeń dla województwa małopolskiego udostępniane przez WIOŚ oraz dane meteorologiczne z kilku stacji pogodowych, w tym stacji lotniska Balice.
Jeżeli jesteś zainteresowany indywidualnymi prognozami dla Twojego biznesu skontaktuj się z nami: