PKB dla Polski – najnowsza aktualizacja modeli ExMetrix. Optymizm w roku 2018. Im dalej tym gorzej. Maj 5, 2018 – Posted in: Nasze prognozy

Realny wzrost produktu krajowego brutto w całym 2017 roku wyniósł w Polsce +4,6 proc. Rok 2017 przyniósł wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB, która rok wczesniej wyniosła zaledwie 2,9 % co było najgorszym wynikiem od trzech lat. Rok 2018 powinien być równie dobry jak 2017. Osłabienie może przyjść na początku 2019.

Podtrzymujemy nasze wcześniejsze prognozy na poziomie +4,6% za rok 2018,stwierdzając, że przesłanki do ich zrealizowania nie wygasły. Przedstawiliśmy je w artykule: https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski-w-2018-roku-najnowsze-modele-exmetrix-potwierdzaja-optymizm-progn-200219781 Opublikowaną wówczas prognozę przytaczamy poniżej (Grafika 1).

Grafika 1

Prognoza ExMetrix po I półroczu 2018 to +4,35%, a po II półroczu +4,85%. Zatem prognoza ExMetrix wzrostu PKB w Polsce na 2018 rok to ok. +4,6%

Aktualna  pozostaje zatem nasza prognoza mocnego wzrostu PKB na rok 2018, przy czym nasz model, po zasileniu najnowszymi danymi wydłuża zasięg prognozy aż do I półrocza 2019. I w tym miejscu pojawia się pierwszy sygnał osłabienia koniunktury, bowiem prognoza dynamiki PKB za I półrocze 2019 jest wyraźnie niższa niż w II półroczu 2018 i wynosi 3,4 procent. Jest to zbieżne z oszacowaniami innych podmiotów, które po dobrym roku 2018 także prognozują osłabienie w 2019 roku. I tak na przykład  wzrost PKB Polski na poziomie 4,5 proc. w 2018 r. – to najnowszy szacunek agencji S&P Global Ratings, która podniosła wcześniejszą prognozę z 3,8 proc. Bank Światowy prognozuje, że PKB Polski wzrośnie w 2018 r. o 4 proc.  W 2019 r. będzie to o 3,5 proc. OECD zaprezentowało najnowszą prognozę dot. dynamiki PKB Polski w 2018 r. Ta spowolnić ma w 2018 roku do 4,2 proc. z 4,6 proc. w 2017 r. W 2019 r. wyniesie 3,7 proc. Agencja Fitch podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 3,9 proc. z 3,6 proc. szacowanych w grudniu. Ekonomiści Komisji Europejskiej w wiosennej prognozie podwyższyli oszacowanie dynamiki PKB Polski w 2018 r. do 4,3 proc. z 3,8 proc. wcześniej, a w 2019 r. do 3,7 proc. z 3,4 proc. prognozowanych w listopadzie 2017 roku.

Prognoza ExMetrix wzrostu PKB w Polsce na 2018 rok na poziomie +4,6% jest zatem najwyższą spośród przytoczonych.

Interesujące jest również to, że widoczna na wykresie poniżej (Grafika 2) prognoza zakładająca osłabienie dynamiki PKB do 3,4 proc w I półroczu 2019 jest spójna z inną prognozą ExMetrix, dotyczącą możliwego terminu osłabienia koniunktury na świecie, opublikowaną w artykule https://pl.investing.com/analysis/czy-krach-na-rynkach-juz-blisko–prognoza-exmetrix-200220197 której przebieg pokazano na wykresie w Grafice 3.

Grafika 2

Grafika 3 przedstawia nałożone na siebie wykresy 12- miesięcznych zmian procentowych produkcji przemysłowej, podaży pieniądza (agregat M3) i indeksu DJIa w USA. Przed obliczeniem 12-miesięcznych zmian wszystkie zmienne zostały wygładzone przy użyciu średniej rozmytej (rozmycie Gaussa B=300). Prognozujemy dalszy przebieg wartości 12- miesięcznych zmian DJIa, M3 i produkcji przemysłowej w USA (linie przerywane).

Grafika 3

Jak widać, z prognoz tych wynika, że ewentualne kolejne przecięcie się krzywej 12-miesięcznych zmian indeksu DJIa z krzywą zmian M3 i/lub produkcji przemysłowej może nastąpić na początku roku 2019. Pokrywa się to z terminem prognozowanego osłabienia dynamiki PKB w Polsce.

« Młodzi Polacy oraz osoby z wyższym wykształceniem najlepszymi klientami wirtualnych biur podróży
Big Data – perspektywy, szanse, zagrożenia – w opinii prof. Włodzimierza Gogołka »