Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Prognozy ExMetrix

Zapoznaj się z prognozami dotyczącymi kluczowych i często analizowanych procesów rynkowych i gospodarczych. Badaj przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji. Wykonuj analizy what-if.

Dzięki platformie ExMetrix Użytkownik zyskuje między innymi możliwość tworzenia własnych modeli dla różnych aspektów otaczającej rzeczywistości. Korzystają z tego również analitycy ExMetrix. Prezentujemy niektóre z opracowanych przez nas modeli, by Użytkownik mógł je porównać z własnymi, także pod względem jakości otrzymanych prognoz.

Dla początkujących ExMetrix proponuje gotowe postaci matematyczne modeli prognostycznych. Zaawansowany Użytkownik może proponować własne postaci, korzystając z wielu dostępnych na platformie funkcji.

Obok matematyki, statystyki i badań operacyjnych ,ważnym i użytecznym narzędziem wspomagającym prowadzenie analiz i prognoz jest ekonometria. Badania ekonometryczne przeprowadzone są w oparciu o sformułowania teorii ekonomii lub o hipotezy, dotyczące procesów lub zjawisk , które mają być przedmiotem badania. Dla rozważanego fragmentu teorii, dla którego szukamy empirycznego potwierdzenia, lub dla hipotezy bądź zbioru hipotez, które pragniemy zweryfikować, specyfikujemy odpowiedni model i dobieramy jego postać matematyczną. W sytuacji , gdy brak podstaw teoretycznych lub wyraźnych hipotez dotyczących prognozowanego zjawiska, stosujemy automatyczną specyfikację zbioru opisujących je zmiennych , korzystając z narzędzi selekcji dostępnych na platformie oraz jej gigantycznych baz danych.

W ten sposób ExMetrix umożliwia modelowanie niemal każdego procesu, czy zjawiska.