Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Prognozy

Stwórz prognozy interesujących Cię zjawisk i procesów gospodarczych, rynkowych demograficznych. Prognozuj parametry swojego biznesu – prognozy popytu, sprzedaży itd. Wybierz interesujące Cię wyprzedzenie prognoz i buduj modele o różnym stopniu złożoności. Analizuj scenariusze rozwoju sytuacji dla interesujących Cię zjawisk.


Zbiór danych uzyskiwanych w procesie analizy współzależności może być wykorzystywany w procesie prognozowania. Budowanie modelu prognostycznego polega na zidentyfikowaniu charakteru i siły związków pomiędzy zmiennymi za pomocą wzorów matematycznych. W rezultacie otrzymujemy precyzyjny matematyczny opis analizowanego zjawiska , umożliwiający jego predykcję w różnym zakresie czasowym. Modele prognostyczne mogą być również wykorzystywane do analiz typu what-if. Analizy takie pozwalają tworzyć scenariusze rozwoju analizowanego procesu w zależności od kształtowania się zmiennych wpływających na proces.