Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Sklep

Showing all 11 results

Sprzedaż książek w Niemczech do 2024

Zmiany technologiczne mocno wpłynęły na branżę księgarską. Oprócz tradycyjnych papierowych form książki pojawiły się e-booki czy audiobooki . Ta technologiczna rewolucja sprawiła, że rynek książki papierowej mocno się skurczył. Obecnie jednak obserwuje się powrót do tradycyjnych form książki, choć nie we wszystkich jej kategoriach.

Z opracowania można uzyskać informacje na temat:
 • Prognoz zmian cen książek papierowych w najbliższych 5 latach

 • Prognoz koniunktury sprzedaży książek w formie papierowej na najbliższe 5 lat. Prognozy dotyczą następujących kategorii książek:

  • Książki dla dzieci i młodzieży

  • Beletrystyka

  • Poradniki

  • Przewodniki turystyczne

  • Książki naukowe

Szczegółowe informacje na temat procesu analitycznego: Prognozy koniunktury branży księgarskiej pochodzą z modeli predykcyjnych obejmują okres najbliższych pięciu lat. Analiza oraz modelowanie rynku odbywało się w dwóch etapach: Pierwszy etap procesu analitycznego polegał na wyselekcjonowaniu czynników istotnych z punktu widzenia przyszłego kształtowania koniunktury branży księgarskiej. W drugim etapie zostały utworzone matematyczne modele predykcyjne.

Proces selekcji danych oraz tworzenia matematycznych modeli koniunktury został wykonany przy wykorzystaniu metod DATA MINING oraz technik optymalizacji heurystycznej takich jak sieci neuronowe oraz symulowane wyżarzanie.

Sprawdź zawartość raportu

8,000.00

Rynek elektrod grafitowych 2019 – 2030

Elektrody grafitowe są wykorzystywane w procesie produkcji stali w piecach łukowych . Ceny elektrod grafitowych wzrosły w ciągu ostatniego roku kilkukrotnie co powoduje bardzo wyraźne zwiększenie kosztów produkcji w branży stalowej.

Z opracowania można uzyskać informacje na temat:
 • Prognozy cen elektrod grafitowych w okresie pierwszego półrocza 2019 r.

 • Prognozy cen elektrod grafitowych w okresie 2020-2030

 • Prognozy cen surowców energetycznych ( węgla i ropy naftowej) w okresie 2020-2030

 • Analizy kluczowych czynników kształtujących rynek elektrod grafitowych w średnim oraz długim horyzoncie czasowym

Szczegółowe informacje na temat procesu analitycznego: Prognozy cen elektrod grafitowych pochodzą z modeli predykcyjnych o dwóch różnych horyzontach czasowych prognoz: 1. Prognozy średnioterminowe – obejmują okres najbliższych 6 miesięcy, prezentowane w miesięcznych interwałach czasowych. 2. Prognozy długoterminowe – do roku 2030, prezentowane w rocznych interwałach czasowych. Analiza oraz modelowanie rynku odbywało się w dwóch etapach: Pierwszy etap procesu analitycznego polegał na wyselekcjonowaniu czynników istotnych z punktu widzenia przyszłego kształtowania cen elektrod grafitowych. W drugim etapie zostały utworzone matematyczne modele predykcyjne.

Analogiczny scenariusz działań był realizowany w trakcie tworzenia prognoz cen surowców energetycznych.

Proces selekcji danych oraz tworzenia matematycznych modeli rynku został wykonany przy wykorzystaniu metod DATA MINING oraz technik optymalizacji heurystycznej takich jak sieci neuronowe oraz symulowane wyżarzanie.

Sprawdź zawartość raportu

5,000.00

RYNEK STALI

Z opracowania można uzyskać informacje na temat:

 • Prognozy cen stali w okresie pierwszego półrocza 2019 r.
 • Prognozy cen rudy żelaza w okresie 2020-2030
 • Prognozy cen prętów zbrojeniowych w okresie 2020-2030
 • Prognozy cen taśm żelaza w okresie 2020-2030
 • Prognozy cen złomu stalowego w okresie 2020-2030
 • Prognozy cen surowców energetycznych ( węgla i ropy naftowej) w okresie 2020-2030
 • Analizy kluczowych czynników kształtujących rynek stali w średnim oraz długim horyzoncie czasowym

Szczegółowe informacje na temat procesu analitycznego: Prognozy rynku stali pochodzą z modeli predykcyjnych o dwóch różnych horyzontach czasowych prognoz: 1. Prognozy średnioterminowe – obejmują okres najbliższych 6 miesięcy, prezentowane w miesięcznych interwałach czasowych. 2. Prognozy długoterminowe – do roku 2030, prezentowane w rocznych interwałach czasowych. Analiza oraz modelowanie rynku odbywało się w dwóch etapach: Pierwszy etap procesu analitycznego polegał na wyselekcjonowaniu czynników istotnych z punktu widzenia przyszłego kształtowania cen stali oraz wyrobów stalowych  stalowych. W drugim etapie zostały utworzone matematyczne modele rynku stali.

Analogiczny scenariusz działań był realizowany w trakcie tworzenia prognoz cen surowców energetycznych.

Proces selekcji danych oraz tworzenia matematycznych modeli rynku został wykonany przy wykorzystaniu metod DATA MINING oraz technik optymalizacji heurystycznej takich jak sieci neuronowe oraz symulowane wyżarzanie.

Sprawdź zawartość raportu

5,000.00

RYNEK ALUMINIUM 2019 – 2025

Z opracowania można uzyskać informacje na temat:

 • Szczegółowych prognozy rynku aluminium na najbliższe pół roku.
 • Długoterminowych prognoz rynku aluminium obejmujące okres 2020-2025
 • Kluczowych czynników kształtujących rynek aluminium w średnim oraz długim horyzoncie czasowym
Szczegółowe informacje na temat procesu analitycznego: Prognozy rynku aluminium pochodzą z modeli predykcyjnych o dwóch różnych horyzontach czasowych prognoz: 1. Prognozy średnioterminowe – obejmują okres najbliższych 6 miesięcy, prezentowane w miesięcznych interwałach czasowych. 2. Prognozy długoterminowe – do roku 2025, prezentowane w rocznych interwałach czasowych. Analiza oraz modelowanie rynku odbywało się w dwóch etapach: Pierwszy etap procesu analitycznego polegał na wyselekcjonowaniu czynników istotnych z punktu widzenia przyszłego kształtowania cen aluminium. W drugim etapie został utworzony matematyczny model rynku aluminium. Proces selekcji danych oraz tworzenia matematycznych modeli rynku został wykonany przy wykorzystaniu metod DATA MINING oraz technik optymalizacji heurystycznej takich jak sieci neuronowe oraz symulowane wyżarzanie.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

RYNEK ALUMINIUM

Prognoza cen aluminium uwzględnia takie czynniki jak: sytuację na rynkach surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem metali nieżelaznych, koniunkturę gospodarczą, sytuację na rynkach walutowych , wskaźniki branżowe dotyczące gałęzi gospodarczych mocno powiązanych z produkcją oraz zużyciem aluminium. Selekcja czynników użytych do prognoz cen aluminium została wykonana metodami DATA-MINING. Modele prognozujące stworzono stosując technologie symulowanego wyżarzania oraz sieci neuronowych.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

RUDA CYRKONU

Raport zawiera analizy oraz prognozy dotyczące rud cyrkonu. Prognozy dotyczą horyzontu 10 miesięcznego. Opracowanie uwzględnia powiązania cen rud cyrkonu z takimi czynnikami jak: główne produkty i półprodukty wykorzystujące cyrkon, rynek stali, sytuacja na rynkach walutowych. Selekcja czynników wpływających na kształtowanie rynku rud cyrkonu została wykonana metodami DATA-MINING. Modele prognozujące stworzono stosując technologie symulowanego wyżarzania oraz sieci neuronowych.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

RYNEK PRAW DO EMISJI CO2

Raport dotyczy wyceny uprawnień do emisji CO2. Opracowanie zawiera prognozy rynku CO2 w horyzoncie najbliższych 6 miesięcy. Analiza rynku CO2 uwzględnia wpływ na ten rynek czynników takich jak: surowce energetyczne, rynek energii elektrycznej, wskaźniki koniunktury gospodarczej oraz założenia polityki energetycznej UE. Selekcja czynników wpływających na kształtowanie rynku CO2 została wykonana metodami DATA-MINING. Modele prognozujące ceny praw do emisji CO2 stworzono stosując technologie symulowanego wyżarzania oraz sieci neuronowych.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

Raport zawiera analizę rynku miedzi oraz prognozy obejmujące okres 2018-2023.

Raport uwzględnia : dane branżowe, światowe procesy gospodarcze, sytuację na rynkach finansowych oraz procesy podaży i popytu dotyczące miedzi. Raport został wykonany przy użyciu technologii Data Mining i BIG DATA
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 w Krakowie

Raport zawiera prognozę stężenia PM2,5 w horyzontach długo- i krótkoterminowych. Model długoterminowy o horyzoncie 12 miesięcy bazuje na danych dotyczących stężenia zanieczyszczeń oraz pogody w Krakowie. Ponadto uwzględnione zostały działania samorządowe mające na celu poprawę jakości powietrza (m.in. likwidację źródeł niskiej emisji i instalację źródeł energii odnawialnej) według informacji z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Model krótkoterminowy o horyzoncie 1 doby został oparty na danych dziennych agregowanych z danych godzinowych. Uwzględnia dane pogodowe oraz wyniki pomiarów zanieczyszczeń ze stacji pomiarowych w Krakowie i okolicznych miejscowościach. Prognozy dotyczą sezonu grzewczego 2018 – 2019.

0.00