Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Sklep

Showing all 8 results

RYNEK ALUMINIUM 2019 – 2025

Z opracowania można uzyskać informacje na temat:

  • Szczegółowych prognozy rynku aluminium na najbliższe pół roku.
  • Długoterminowych prognoz rynku aluminium obejmujące okres 2020-2025
  • Kluczowych czynników kształtujących rynek aluminium w średnim oraz długim horyzoncie czasowym
Szczegółowe informacje na temat procesu analitycznego: Prognozy rynku aluminium pochodzą z modeli predykcyjnych o dwóch różnych horyzontach czasowych prognoz: 1. Prognozy średnioterminowe – obejmują okres najbliższych 6 miesięcy, prezentowane w miesięcznych interwałach czasowych. 2. Prognozy długoterminowe – do roku 2025, prezentowane w rocznych interwałach czasowych. Analiza oraz modelowanie rynku odbywało się w dwóch etapach: Pierwszy etap procesu analitycznego polegał na wyselekcjonowaniu czynników istotnych z punktu widzenia przyszłego kształtowania cen aluminium. W drugim etapie został utworzony matematyczny model rynku aluminium. Proces selekcji danych oraz tworzenia matematycznych modeli rynku został wykonany przy wykorzystaniu metod DATA MINING oraz technik optymalizacji heurystycznej takich jak sieci neuronowe oraz symulowane wyżarzanie.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

RYNEK ALUMINIUM

Prognoza cen aluminium uwzględnia takie czynniki jak: sytuację na rynkach surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem metali nieżelaznych, koniunkturę gospodarczą, sytuację na rynkach walutowych , wskaźniki branżowe dotyczące gałęzi gospodarczych mocno powiązanych z produkcją oraz zużyciem aluminium. Selekcja czynników użytych do prognoz cen aluminium została wykonana metodami DATA-MINING. Modele prognozujące stworzono stosując technologie symulowanego wyżarzania oraz sieci neuronowych.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

RUDA CYRKONU

Raport zawiera analizy oraz prognozy dotyczące rud cyrkonu. Prognozy dotyczą horyzontu 10 miesięcznego. Opracowanie uwzględnia powiązania cen rud cyrkonu z takimi czynnikami jak: główne produkty i półprodukty wykorzystujące cyrkon, rynek stali, sytuacja na rynkach walutowych. Selekcja czynników wpływających na kształtowanie rynku rud cyrkonu została wykonana metodami DATA-MINING. Modele prognozujące stworzono stosując technologie symulowanego wyżarzania oraz sieci neuronowych.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

RYNEK PRAW DO EMISJI CO2

Raport dotyczy wyceny uprawnień do emisji CO2. Opracowanie zawiera prognozy rynku CO2 w horyzoncie najbliższych 6 miesięcy. Analiza rynku CO2 uwzględnia wpływ na ten rynek czynników takich jak: surowce energetyczne, rynek energii elektrycznej, wskaźniki koniunktury gospodarczej oraz założenia polityki energetycznej UE. Selekcja czynników wpływających na kształtowanie rynku CO2 została wykonana metodami DATA-MINING. Modele prognozujące ceny praw do emisji CO2 stworzono stosując technologie symulowanego wyżarzania oraz sieci neuronowych.
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

Raport zawiera analizę rynku miedzi oraz prognozy obejmujące okres 2018-2023.

Raport uwzględnia : dane branżowe, światowe procesy gospodarcze, sytuację na rynkach finansowych oraz procesy podaży i popytu dotyczące miedzi. Raport został wykonany przy użyciu technologii Data Mining i BIG DATA
Sprawdź zawartość raportu

2,000.00

Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 w Krakowie

Raport zawiera prognozę stężenia PM2,5 w horyzontach długo- i krótkoterminowych. Model długoterminowy o horyzoncie 12 miesięcy bazuje na danych dotyczących stężenia zanieczyszczeń oraz pogody w Krakowie. Ponadto uwzględnione zostały działania samorządowe mające na celu poprawę jakości powietrza (m.in. likwidację źródeł niskiej emisji i instalację źródeł energii odnawialnej) według informacji z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Model krótkoterminowy o horyzoncie 1 doby został oparty na danych dziennych agregowanych z danych godzinowych. Uwzględnia dane pogodowe oraz wyniki pomiarów zanieczyszczeń ze stacji pomiarowych w Krakowie i okolicznych miejscowościach. Prognozy dotyczą sezonu grzewczego 2018 – 2019.

0.00