Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Szkolenia indywidualne

Zostań ekspertem w analizie Big Data

W każdy czwartek organizujemy szkolenia online, na których przedstawiamy technologie analiz i prognoz Big Data z wykorzystaniem platformy ExMetrix

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Data Scientist to obecnie najbardziej pożądany zawód na świecie. Według Oracle do 2020 roku Internet rozrośnie się do 45 ZB (zettabajtów) danych. Na tę chwilę liczy około 6 ZB. Stwarza to konieczność posiadania umiejętności odnajdywania i analizy zjawisk w dużych zbiorach danych. Sprawne i skuteczne przetwarzanie danych pozwala podejmować trafne i konkurencyjne decyzje, które zapewnią sukces w biznesie.

Czego się nauczysz

o Poruszanie się po bazach danych zintegrowanych z platformą. Wyszukiwanie danych makroekonomicznych, notowań rynkowych czy procesów demograficznych
o Oceniania konkretnego szeregu czasowego i efektywnej oraz komfortowej pracy z pojedynczym strumieniem danych
o Tworzenia grupy zmiennych, łączenia ich ze sobą, dodawania pojedynczych zmiennych do istniejących grup, przekształceń zmiennych zgromadzonych w grupach
o Analizy współzależności między zmiennymi w tym wprowadzania kryteriów selekcji automatycznej, przeprowadzania badania dominujących cykli, korelacji liniowej przedziałami
o Przekształcania zmiennych
o Budowy modeli prognostycznych o różnych postaciach. Optymalizacji heurystycznej parametrów strukturalnych tworzonych modeli. Weryfikacji jakości modeli pod kątem ich użyteczności w rzeczywistych zadaniach predykcyjnych.

Dla kogo są te szkolenia

Szkolenia zostały przygotowane z myślą o każdym, kto jest zainteresowany analizami danych przy użyciu zaawansowanych technologii, a szczególnie dla:
o Osób pracujących na stanowisku analityk danych
o Osób, które na co dzień korzystają z Excela i chcą rozwinąć swoje umiejętności
o Managerów, kadry kierowniczej i właścicieli firm – dla wszystkich, którzy mają kontakt z danymi i chcą nauczyć się je profesjonalnie analizować

Technologia

Platforma ExMetrix wykorzystuje technologie Data Mining, Machine Learning i Artificial Intelligence. Dzięki temu przeprowadzenie skomplikowanych analiz i prognoz jest bardzo efektywne i wygodne. Praca przy pomocy klasycznych narzędzi zajmuje tygodnie lub nawet miesiące. Technologie, które my oferujemy, skracają ten czas do kilku godzin.

Jeżeli nie było Cię w czwartkowym spotkaniu, zapraszamy do sekcji POMOC. Znajdują się tam nagrania webinariów.

 


Rejestracja