9 tys. zakażeń i wyraźne zahamowanie w okolicy 15 kwietnia. Prognoza przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce – model ExMetrix. 23 marca, 2020 – Posted in: analizy, covid19, lifestyle, Nasze prognozy, posty, Uncategorized

Z modelu opracowanego przez spółkę ExMetrix zajmującą się prognozowaniem gospodarczym i społecznym, wynika, że liczba osób zarażonych  w Polsce może wynieść około 9 tysięcy i powinna zostać osiągnięta w okolicach 20 kwietnia 2020. Model sugeruje zatem, że czas trwania epidemii w Polsce będzie nieco dłuższy niż w Chinach . Od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie około 48 dni, w Chinach było to około 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę i nastąpi w okresie 28.03.2020 – 08.04.2020 (między 25 a 35 dniem epidemii) Po 08 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć w wolniejszym tempie, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia .

Jak powstał model prognostyczny

„W przygotowanej przez nas prognozie staraliśmy się uwzględnić szerokie spektrum czynników, mających wpływ na rozwój epidemii COVID-19. Nasz model prognostyczny, oprócz danych opisujących sam przebieg epidemii, wykorzystuje także informacje dotyczącą kondycji zdrowotnej społeczeństwa, stanu opieki medycznej, warunków meteorologicznych oraz zdyscyplinowania społeczeństwa w obliczu nadzwyczajnie zaistniałej sytuacji” – mówi Zbigniew Łukoś Prezes ExMetrix.  „Nasze modele przewidują łagodniejszy przebieg epidemii niż w przypadku państw zachodniej i południowej Europy. Aby rzeczywiście tak się stało potrzeba wysiłku społecznego polegającego na stosowaniu się do wprowadzonych restrykcji i ograniczeń, tym bardziej iż modele ExMetrix  prognozują, że wchodzimy właśnie w decydującą fazę epidemii”  


Budując model przebiegu epidemii w Polsce, analizowaliśmy jej przebieg  w krajach, w których COVID-19 rozwinął się wcześniej niż w Polsce czyli w  Chinach, Korei Południowej, Japonii, niektórych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych.

W budowie modelu przebiegu epidemii wirusa zostały uwzględnione następujące obszary informacyjne:

  1. Dotychczasowy przebieg pandemii w wielu krajach
  2. Czynniki meteorologiczne
  3. Stan opieki zdrowotnej w danym kraju
  4. Stan kondycji zdrowotnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka takich jak, choroby onkologiczne, kardiologiczne, cukrzyca, i otyłość.
  5. Strukturę demograficzną społeczeństwa. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na odsetek ludzi w podeszłym wieku.
  6. Poziom restrykcji stosowanych przez władze i przestrzeganie ich przez obywateli.

Model został zbudowany przy wykorzystaniu technologii z zakresu sztucznej inteligencji ( sieci neuronowe i symulowane wyżarzanie). Technologia ta pozwoliła oszacować wpływ informacji z wymienionych obszarów na takie parametry krzywej zakażeń, jak :

– nachylenie – odzwierciedlające przyrost liczby zakażonych w danej chwili

– rozpiętość – pozwalająca określić maksymalny pułap liczby zachorowań oraz czas trwania epidemii

Założenia , ryzyko sprawdzalności:

Przy budowie modelu założyliśmy że statystyki w krajach dotkniętych COVID-19 nie były zatajane ani sztucznie modyfikowane.

Źródło danych o liczbie zakażeń:

Johns Hopkins University

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series

Źródła danych opisujących poszczególne obszary uwzględnione w modelu:

OECD, World Bank, http://population.city/ , https://www.accuweather.com

W miarę rozwoju sytuacji i napływu nowych danych, szczególnie z krajów, gdzie epidemia zaczęła się wcześniej niż w Polsce, będziemy aktualizować model oraz uwzględniać wszelkie dodatkowe informacje aby był on możliwie najbardziej precyzyjny.

ExMetrix to spółka tworząca nowej generacji oprogramowanie do statystycznej analizy danych i prognozowania. ExMetrix to system do analizy danych wykorzystujący najnowsze modele statystyczne i numeryczne oparte o Machine Learning, Aartificial Intelligence. ExMetrix daje dostęp do gotowych modeli statystycznych i predykcyjnych oraz umożliwia tworzenie własnych modeli, bazując na 80 milionach strumieni danych dostępnych w systemie lub na dowolnych zbiorach własnych danych. Z ExMetrix korzysta kilkadziesiąt organizacji różnej wielkości, m.in. Grupa Azoty. Oprogramowanie wykorzystywane jest również do edukacji studentów na UEK i UMCS.

Ryszard Łukoś, Główny Analityk

ExMetrix

« Prognoza rozwoju Covid-19. Press release 15.04.2020
Krach na rynkach światowych w świetle dotychczasowych prognoz ExMetrix. Szacowany wpływ dekoniunktury na polski PKB. »