PKB dla Polski na rok 2020 – tym razem duża zgodność opinii. 30 grudnia, 2019 – Posted in: analizy, lifestyle, posty, Uncategorized

PKB dla Polski na rok 2020 – tym razem duża zgodność opinii.
Obecnie większość analityków zgadza się co do tego, że wzrost gospodarczy Polski pozostaje dość solidny ale w latach 2020 i 2021 ulegnie spowolnieniu w ślad za prywatnymi i publicznymi inwestycjami. Prawdopodobnie wyhamuje też wzrost konsumpcji prywatnej ponieważ wpływ nowych transferów socjalnych i obniżek podatków będzie zanikał. Oczekuje się ponadto, że globalny handel odnotuje niski wzrost, co zmniejszy dynamikę eksportu. Już obecnie dekoniunktura w Niemczech zaczyna negatywnie oddziaływać na wyniki polskiej gospodarki , powodując osłabienie tendencji wzrostowych w przemyśle.
Do pozytywów można zaliczyć fakt, że polska gospodarka jest dość odporna na globalne tendencje spowolnienia. Jednostkowe koszty pracy rosną w Polsce najwolniej w regionie i konkurencyjność gospodarki w regionie rośnie. Sytuację do pewnego stopnia stabilizuje pakiet fiskalny, czyli wydatki m.in. na emerytury i 500 plus.
Do istotnych czynników ryzyka, mogących zaburzyć obecne prognozy, zaliczyć można stan globalnej koniunktury ( „wojny handlowe” , skutki „twardego” brexitu), a także nagłe wzrosty cen energii, paliw, żywności. Ponadto ekstremalna pogoda związana ze zmianami klimatycznymi generować może nieprzewidywalne koszty. Nie bez negatywnego wpływu pozostaną też ewentualne problemy z realizacją projektów wykorzystujących fundusze UE.
Aktualna prognoza ExMetrix.
Prognoza najnowszego modelu ExMetrix dla PKB Polski mówi o wzroście o 4,3 procent w roku 2019, natomiast na rok 2020 przewiduje poziom 3,75 procent. Jest to poziom zbliżony do większości publikowanych obecnie prognoz:

Ponadto obecny model sugeruje utrzymanie dynamiki na poziomie ok. 3,7 procent w pierwszym półroczu 2021:

Ponadto obecny model sugeruje utrzymanie dynamiki na poziomie ok. 3,7 procent w pierwszym półroczu 2021:

Poprzednia prognoza ExMetrix poziomu PKB dla Polski na rok 2019 , publikowana w maju 2019, mówiła o wzroście o 4.6 procent :

Ponadto eksploatowany wówczas model prognozował, że w pierwszym półroczu 2020  PKB nie spadnie wyraźnie:

Błąd tej prognozy dla roku 2019, prawdopodobnie w pobliżu 0,3 punktu procentowego, będzie więc na poziomie zbliżonym do dotychczasowego średniego względnego błędu prognozy ex post.

https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski-na-rok-2019–oslabienie-tak-katastrofa-nie-200225893

Wcześniejsze prognozy ExMetrix dotyczące PKB dla Polski na rok 2019 roku publikowaliśmy 03.09.2018.

Opublikowaliśmy wtedy wyniki działania dwóch modeli. Pierwszy, oszacowany dwa kwartały wcześniej, zakładał na rok 2019 wzrost PKB o 3.9procent. Było to jedno z najwyższych oszacowań wśród różnych podmiotów udostępniających wtedy wyniki analiz:

Równocześnie opublikowaliśmy wyniki modelu oszacowanego na bieżąco. Do końca roku 2019 model ten przewidywał wzrost PKB o 4.6 procent:

https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski-na-rok-2019–najnowsze-prognozy-modeli-exmetrix-czy-bedzie-znaczn-200222737

Wysoka trafność prognoz modele ExMetrix dla PKB Polski utrzymuje się już od 2016 roku.

Sprawdzić to można w naszych wcześniejszych publikacjach:

22.05.2019

https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski-na-rok-2019–oslabienie-tak-katastrofa-nie-200225893

03.09.2018

https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski-na-rok-2019–najnowsze-prognozy-modeli-exmetrix-czy-bedzie-znaczn-200222737

07.05.2018

https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski–najnowsza-aktualizacja–modeli-exmetrix-optymizm-w-roku-2018-im-200220955

15.02.2018

https://pl.investing.com/analysis/pkb-dla-polski-w-2018-roku-najnowsze-modele-exmetrix-potwierdzaja-optymizm-progn-200219781

12.12.2017

https://pl.investing.com/analysis/exmetrix-prognozuje-44–wzrost-pkb-w-polsce-na-rok-2018-200218864

« Koronawirus – które kraje są zagrożone najbardziej?
Akcelerator KPT ScaleUP – dlaczego warto? »